Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kowalska Anka

Anka (właśc Anna) Kowalska, ur. 22 II 1932 w Sosnowcu, zm. 29 VI 2008 w Warszawie. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierunek filologia polska (1955).

1962–1968 członek Stowarzyszenia PAX, 1968–1983 członek ZLP.

1955–1962 korektorka, nast. redaktor w „Kierunkach” i „Słowie Powszechnym”. 1960 debiut tomikiem Credo najmniejsze. 1962–1982 redaktor w Instytucie Wydawniczym PAX.

Od 1976 z ramienia KOR obserwatorka procesów radomskich, autorka relacji i kartoteki radomskiej (z Mirosławem Chojeckim), redaktorka „Komunikatu” i dokumentów KOR, prowadziła bank informacji o represjach; od I 1977 w KOR, nast. KSS KOR; 1978–1980 w redakcji niezależnego „Biuletynu Informacyjnego” KSS KOR, publicystka w niezależnym piśmie „Zapis”, emigracyjnym piśmie „Puls” i paryskiej „Kulturze”. X 1979 uczestniczka głodówki w kościele św. Krzyża w Warszawie w obronie uwięzionych działaczy Karty 77 w Czechosłowacji. Współpracowniczka Komisji Helsińskiej, uczestniczka prac nad dokumentem Raport Madrycki. O przestrzeganiu praw człowieka i obywatela w Polsce.

Od 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w IW PAX.

13 XII 1981 internowana, przetrzymywana w Ośrodku Odosobnienia w Warszawie-Grochowie, Gołdapi, Darłówku, 1 VI 1982 zwolniona. Od 1982 bez stałego zatrudnienia. 12 II 1984 sygnatariuszka oświadczenia b. członków KSS KOR, Karty 77 i podziemnej „S”, potępiających procesy polityczne w obu krajach. XI 1984 po zabójstwie ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Jerzego Popiełuszki współorganizatorka Komitetu Obywatelskiego Przeciw Przemocy w Warszawie. Autorka w Instytucie Literackim w Paryżu i wydawnictwach podziemnych, m.in: Wiersze z obozu internowanych (Biblioteka Obserwatora Stanu Wojennego, Kraków 1983), Racja stanu (Przedświt, Warszawa 1985). Współpracowniczka podziemnego pisma „Kultura Niezależna” i emigracyjnych „Zeszytów Historycznych”.

Od 1989 współpracowniczka „Gazety Wyborczej” i Polskiego Radia.

Poetka, prozaiczka, autorka zbiorów wierszy i książek, m.in. Pestka (1964, ekranizacja 1995).

Odznaczona Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2006), laureatka nagrody Polcul Foundation (1982).

Od 1978 rozpracowywana przez Wydz. III/III-1 KS MO w ramach SOR krypt. Poetka.

Krzysztof Biernacki

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry