Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kowalski Andrzej Aleksander

Andrzej Aleksander Kowalski, ur. 20 III 1946 w Gdańsku. Ukończył szkołę średnią przy Lotniczych Zakładach Naukowych Wrocław Psie Pole (l. 70. XX w.). Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu we Wrocławiu (2003).

1967-1987 operator urządzeń lakierniczych w Zakładach Zmechanizowanego Sprzętu Domowego Predom-Polar we Wrocławiu. 1967-1980 członek Rady Zakładowej branżowych związków zawodowych. 25 VI 1976 uczestnik strajku w zakładzie przeciwko podwyżkom cen.

27-31 VIII 1980 uczestnik strajku okupacyjnego w Polarze; od IX 1980 w „S”.

1982-1989 współpracownik Tymczasowej KZ „S” w Polarze; drukarz pism podziemnych „U Nas” i „BiS”, sporadycznie „Z Dnia na Dzień”; autor notek informacyjnych i komentarzy w „U Nas” i „Z Dnia na Dzień”, kolporter, m.in. „ZDnD”, „Tygodnika Mazowsze”, „Solidarności Walczącej”, „U Nas”, „BiS”, „Myśli Nieinternowanych”, „Nowej Republiki”. XI 1987 – 1988 członek Prezydium Rady Naczelnej PPS, VI-XII 1988 wiceprzewodniczący Prezydium RN PPS frakcji Józefa Piniora i Piotra Ikonowicza, XII 1988 – X 1990 RN PPS-Rewolucja Demokratyczna. 1984-1989 uczestnik protestów rocznicowych we Wrocławiu, 1 II 1988 w Warszawie (k. Ambasady Rumunii), 6/7 V 1988 strajku studentów NZS UWr i w VIII 1988 strajku w Szczecinie. Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany; 2 V 1987 i w II 1988 karany przez kolegium ds. wykroczeń grzywnami. 1985-1987 członek Samorządu Pracowniczego w Polarze. 1986-1989 koordynator (we współpracy z Mirosławem Chojeckim i Sewerynem Blumsztajnem), odbioru przemycanych z Francji i Belgii do Wrocławia materiałów drukarskich i wysyłek wydawnictw podziemnych za granicę. 1986-1989 łącznik Tymczasowej KZ „S” Polar z RKS „S” Dolny Śląsk. Uczestnik manifestacji organizowanych przez RKS, Ruch WiP, PPS/PPS-RD oraz happeningów Pomarańczowej Alternatywy; kilkakrotnie pobity przez ZOMO (m.in. 1 V 1987). 11 XII 1984 po rewizji mieszkania zatrzymany na 48 godz., 29 VI 1985 ponowna rewizja, oskarżony (odpowiadał z wolnej stopy), 24 II 1986 skazany wyrokiem Sądu Rejonowego Wrocław-Krzyki na 6 mies. więzienia w zawieszeniu na 2 lata. 25 VIII 1987 współorganizator (m.in. z Markiem Falentą, Ireną Ściseł, Czesławem Wnuczkiem, Janem Włóką, Krzysztofem Zadrożnym) Komitetu Założycielskiego „S” w Polarze, który bezskutecznie próbowano zarejestrować w Sądzie Wojewódzkim we Wrocławiu. 31 VIII 1987 współorganizator wiecu przed Polarem, zatrzymany na 48 godz., 11 IX 1987 zwolniony dyscyplinarnie z pracy (z K. Zadrożnym); bez zatrudnienia do VII 1989. 25 II 1989 uczestnik Kongresu Opozycji Antyustrojowej w parafii NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju.

Od VII 1989, na mocy postanowień Okrągłego Stołu, przywrócony do pracy w Polarze. X 1990 – 1994 w PPS (po zjednoczeniu). Od 2006 na emeryturze. Od 2006 wiceprzewodniczący, od 2008 przewodniczący Sekretariatu Emerytów i Rencistów „S” Dolny Śląsk, od 2006 członek Rady Krajowej SEiR „S”. Od 2008 członek ZR „S” Dolny Śląsk.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010).

29 IV 1985 – 31 VIII 1989 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Drukarz.

Joanna Dardzińska

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry