Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kowalski Bronisław

Bronisław Kowalski, ur. 31 VIII 1948 w Denain (Francja). Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek filologia polska (1974).

Od 1952 w Polsce.

1969–1970 działacz Sekcji Studenckiej Oddziału PAX w Lublinie. 1969–1974 w Zarządzie Wydz. ZSP i ZMS.

11 III 1968 zatrzymany po manifestacji studenckiej w Lublinie, III/ IV 1968 w ramach represji powołany na miesięczne „przeszkolenie wojskowe” dla studentów; wydalony z ZMS.

W 1974 nauczyciel w ZSZ nr 5 w Lublinie, 1975 instruktor w Miejskim Domu Kultury tamże, 1975–1978 redaktor w gazecie „Sztandar Ludu”, 1978 – II 1981 redaktor dwutygodnika kulturalno-społecznego „Kamena”.

Od IX 1980 w „S”; od II 1981 pracownik MKZ/ZR; uczestnik grupy lektorów przy MKZ Region Środkowo-Wschodni; do II 1981 rzecznik prasowy MKZ. Od X 1980 redaktor, III – IV 1981 redaktor nacz. niezależnego pisma „Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Regionu Środkowo-Wschodniego” (odwołany po konflikcie z ZR). 13 XII 1981 internowany w Ośrodku Odosobnienia we Włodawie, Lublinie i Kwidzyniu, 1 XII 1982 zwolniony. W IV 1983 pracownik fizyczny w prywatnym zakładzie rzemieślniczym (sprzęt wędkarski, wyroby z drutu) w Głusku k. Lublina. 30 IX 1983 wyemigrował do USA.

22 X 1980 – 8 XI 1983 rozpracowywany przez Wydz. III/Wydz. III „A”/Wydz. V KW MO / WUSW w Lublinie w ramach SOS krypt. Kowal.

 

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry