Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kowalski Jerzy

Jerzy Kowalski, ur. 20 X 1956 w Toruniu. Ukończył w systemie wieczorowym Technikum Samochodowe w Toruniu (1981).

1974-1975 mechanik samochodowy w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Toruniu, 1975-1976 pracownik Polmozbytu tamże, 1976-1991 Geofizyki Toruń.

Od IX 1980 w „S”; w III 1981 w związku z kryzysem bydgoskim przedstawiciel Geofizyki w MKS.

Po 13 XII 1981 organizator akcji ulotkowych w Geofizyce; 1982-1987 w TKZ; 1983-1988 drukarz podziemnych czasopism, m.in. „Geofonu”, „Toruńskiego Informatora Solidarności”; w 1985 uczestnik pomiaru frekwencji wyborczej podczas wyborów parlamentarnych. 1982-1989 uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy; 1985-1988 słuchacz Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego. 1986-1989 w KPN.

Od 1991 na rencie, 1993-2021 kierowca w ZR Toruńsko-Włocławskiego NSZZ „S”.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), medalem Zasłużony dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego (2009), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

 

Krzysztof Biernacki

Opcje strony

do góry