Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kowalski Kazimierz

Kazimierz Kowalski, ur. 15 V 1940 w Kurkocinie k. Wąbrzeźna. 1974-1976 uczeń technikum ekonomicznego w Bydgoszczy.

1957-1959 krawiec w Powszechnej Spółdzielni Pracy Branży Odzieżowej w Brodnicy; 1960-1964 kierownik sklepu PSS w Inowrocławiu; 1964-1977 pracownik Bydgoskich Zakładów Papierniczych; 1977-1996 krawiec, starszy mistrz w Zakładach Przemysłu Odzieżowego Modus w Inowrocławiu. 1957 – VIII 1980 w branżowych związkach zawodowych.

Od IX 1980 w „S”, współorganizował 2-godz. strajk w ZPO, przewodniczący KS, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, od XII 1980 przewodniczący KZ w ZPO; organizował akcje strajkowe, za co był represjonowany przez kierownictwo zakładu i zmuszony do rezygnacji ze stanowiska mistrza. X 1980 – 1981 członek prezydium MKZ w Inowrocławiu, VI-VIII 1981 delegat na I WZD Regionu Bydgoskiego.

Po 13 XII 1981 wystosował list protestacyjny do wicepremiera Mieczysława F. Rakowskiego; w XII 1981 pobity w KM MO w Inowrocławiu przez funkcjonariusza SB por. Stefana Graczyka; organizował (m.in. z Janem Gołąbem, Stanisławem Solakiem, Markiem Klimkiem i in.) pomoc finansową i żywnościową dla rodzin internowanych działaczy „S”; 5-krotnie przesłuchiwany; represjonowany przez kierownictwo zakładu i zmuszony do rezygnacji ze stanowiska mistrza. 17 XII 1981 – 1983 prowadził w Inowrocławiu akcje ulotkowe, 1981-1986 kolporter wydawnictw podziemnych (otrzymywał je m.in. od Henryka Łady i Stanisława Solaka).

W 1989 współpracownik KO „S”, współorganizator kampanii wyborczej KO „S” na terenie Inowrocławia; 1989-1996 przewodniczący KZ w ZPO. 1989-1994 przewodniczący oddziału „S” tamże. 1989-1994 delegat na kolejne WZD Regionu Bydgoskiego, członek ZR; od I 1990 szef zespołu problemowego dot. rewindykacji majątku związkowego; delegat na kolejne KZD. Od XII 1996 na emeryturze.

25 VII 1981 – 4 VII 1985 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/V KW MO w Bydgoszczy/p. V KM MO/RUSW w Inowrocławiu w ramach SOR krypt. Grupa/Spółka.

 

Krzysztof Osiński

Region Bydgoski, Inowrocław

Opcje strony

do góry