Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kowalski Krzysztof

Krzysztof Kowalski, ur. 21 VII 1962 w Płocku. Ukończył ZSZ w Płocku (1980).

1977–1980 uczeń-elektromonter w Płockim Kombinacie Budowlanym, 1980–1986 elektromonter w Przedsiębiorstwie Remontowo-Montażowym Naftoremont w Płocku.

28 VIII 1980 uczestnik wiecu poparcia dla strajków na Wybrzeżu w zakładzie. Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, nast. KZ. 1980–1981 współzałożyciel bibliotek wydawnictw niezależnych w mieszkaniach prywatnych (w tym własnym). 1980–1981 kolporter książek historycznych, regionalnej prasy płockiej „S” i in., ulotek, kart świątecznych; IX 1981 – 1985 członek KPN; VI 1981 współzałożyciel, członek prezydium KOWzP w Płocku.

14 XII 1981 członek KS w Naftoremoncie. 22 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia we Włocławku-Mielęcinie, uczestnik głodówki, 29 IV 1982 zwolniony. 5 XI 1982 powołany do wojskowego obozu specjalnego w Węgorzewie, 10 I 1984 zwolniony. 1984–1990 kolporter podziemnych wydawnictw: prasy (m.in. wrocławskiego „Z Dnia na Dzień”, warszawskich „CDN-Głos Wolnego Robotnika”, „Tygodnik Mazowsze”, „PWA. Przegląd Wiadomości Agencyjnych”), książek, znaczków poczt podziemnych, kaset audio i wideo, kalendarzy, banknotów, kart świątecznych i cegiełek w Płocku, współpracownik kolportażu we Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku. 1985–1989 współzałożyciel FMW w Płocku, współpracownik redakcji podziemnego pisma FMW „Orlęta”, biblioteki wydawnictw podziemnych FMW; IV 1985 uczestnik głodówki protestacyjnej w Sanktuarium Matki Bożej w Głogowcu k. Kutna. 1985–1989 w Duszpasterstwie Ludzi Pracy, Duszpasterstwie Akademickim Patroklezja, współorganizator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej, mszy za Ojczyznę w kościele św. Stanisława Kostki (oo. salezjanie) w Płocku. 1986 zwolniony z pracy; 1986–1990 elektromonter w Remontowo-Budowalanej Spółdzielni Pracy w Płocku. 1987–1989 współorganizator i uczestnik MRKS Oddział Płock; 1987–1988 współorganizator pochodu protestacyjnego 1 V w Płocku. 1986–1988 dwukrotnie karany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń w Płocku m.in. za malowanie na ścianach protestacyjnych napisów i rysunków. V 1988–III 1989 współzałożyciel, członek prezydium Płockiej Rady „S”. Wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, poddawany rewizjom; 1986–1988 trzykrotnie pobity przez milicję.

X 1988 – VI 1989 członek płockiego Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego „S”, od IV 1989 w prezydium MKO. 1990–1991 elektryk w Przedsiębiorstwie Handlowym Dango w Danszewie, od 1991 na rencie.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2013).

1981–1983 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Poznaniu w ramach KE krypt. Kowal.

Tadeusz Ruzikowski

Opcje strony

do góry