Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kownacki Jan Maria

Jan Maria Kownacki, ur. 21 VI 1935 w Szwajkowcach k. Czortkowa (Ukraina). Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Fizyki (1959); doktorat (1969), habilitacja (1976), profesor (2004).

1946-1948 w ZHP, 1959-1980 w ZNP. 1959-1984 pracownik naukowy Instytutu Badań Jądrowych-Instytutu Problemów Jądrowych w Świerku. Członek Klubu Żeglarskiego w IBJ.

Od X 1980 w „S”.

W II 1982 wywiózł do Danii mikrofilmy ze zdjęciami podziemnej prasy; połowa 1982 – 1984 udostępniał swój dom w Starej Miłośnie na drukarnię; koniec 1982 – koniec 1984 przewodniczący TKW KK w IBJ; kolporter pism niezależnych w IBJ, w Instytucie Fizyki (m.in. „W okopach”, „Wola”). 1984-1994 pracownik naukowy Wydziału Fizyki UW.

1988-1989 członek KO w Starej Miłośnie; od 1994 pracownik naukowy, 1994-2000 dyrektor Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW.

Autor kilkuset publikacji naukowych z zakresu fizyki jądrowej.

 

Anna Grażyna Kister

Otwock, Region Mazowsze

Opcje strony

do góry