Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kozakiewicz Piotr Paweł

Piotr Paweł Kozakiewicz, ur. 29 VI 1931 w Ciechanowie. Ukończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Gdańsku (1953).

1953-1958 zatrudniony w Zakładach Zbytu Energii Elektrycznej w Radomiu; 1958-1967 pracownik Zakładu Energetycznego Okręgu Wschodniego tamże; 1969-1970 zatrudniony w Spółdzielni Pracy w Przysusze; 1970-1989 pracownik Wojewódzkiej Usługowej Spółdzielni Pracy w Radomiu. 1952-1953 w ZMP.

Od X 1980 w „S”, z-ca przewodniczącego Komitetu Założycielskiego w WUSP, następnie przewodniczący KZ; w V 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Radomska. W VI 1981 współorganizator KOWzP w Radomiu; opiekun miejsc pamięci narodowej (groby pomordowanych przez hitlerowców w Kosowie, Siczkach, Firleju k. Radomia); 25 VI 1981 współorganizator uroczystości poświęcenia kamienia węgielnego pod Pomnik Ludzi Skrzywdzonych w Radomiu (pomnik radomskiego Czerwca ’76) i tablicy pamiątkowej.

Po 13 XII 1981 przeniesiony na niższe stanowisko służbowe, pozbawiony możliwości awansu; 6 I 1982 aresztowany, zwolniony w VI 1982 ze względu na stan zdrowia. Współzałożyciel, redaktor, kolporter podziemnego pisma „Wolny Robotnik”; współinicjator akcji ulotkowych, plakatowych, zbierania składek na działalność związkową i pomoc dla represjonowanych i ich rodzin; w kontakcie z włoskimi i francuskimi związkami zawodowymi. Organizator przemarszu pod pomnik Ludzi Skrzywdzonych w Radomiu. Wielokrotnie zatrzymywany, poddawany rewizjom. Uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy, członek Komitetu Pomocy Internowanym, współorganizator Mszy za Ojczyznę, m.in. w kościele Św. Trójcy w Radomiu; współorganizator manifestacji w rocznice świąt patriotycznych (3 V, 25 VI, 31 VIII, 11 XI); 25 VI 1984 współorganizator wzniesienia krzyża brzozowego z pamiątkową tablicą upamiętniającą 8. rocznicę Czerwca ’76 na placu przed katedrą Opieki NMP w Radomiu; współfundator tablicy upamiętniającej 10. rocznicę Czerwca ’76, przekazanej klasztorowi na Jasnej Górze.

W 1989 członek KO Ziemia Radomska. Od 1989 chorąży sztandaru „S”, przewodniczący KZ „S” w Wojewódzkiej Spółdzielni Pracy w Radomiu; w 1995 wystąpił z „S”. Od 1991 członek Institutis PAX. Od 1996 w ROP. W 1998 reżyser i producent amatorskiego filmu o ks. Romanie Kotlarzu. W 2004 autor amatorskiego filmu o martyrologii Polaków w lasach na Firleju k. Radomia. Od 1996 na emeryturze.

30 XII 1981 – 28 XI 1985 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Radomiu w ramach SOR krypt. Poligrafia; 6 XII 1982 – 16 XI 1987 w ramach KE krypt. Symulant; 16 XI 1987 – 24 X 1989 przez Wydz. V WUSW w Radomiu w ramach SOR krypt. Berło.

 

Konrad Słowiński

Opcje strony

do góry