Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kozdra Franciszek

Franciszek Kozdra, ur. 11 III 1945 w Prosjeku k. Bania Luki (obecnie Bośnia i Hercegowina). Ukończył SP w Osle (l.poj. Osła) (1960) oraz 3 klasy LO w Bolesławcu (1963).

1963-1964 pracownik w gospodarstwie rolnym rodziców, 1964-1966 zasadnicza służba wojskowa, 1966 robotnik w Bolesławieckim Przedsiębiorstwie Budowlanym, 1966-1971 sprzedawca rejonowy w Przedsiębiorstwie Upowszechniania Prasy i Książki Ruch w Lubinie, 1971-2001 pracownik biura w Zielonogórskich Zakładach Eksploatacji Kruszywa Kopalnia Kruszywa w Bolesławcu/Zielonogórskich Kopalniach Surowców Mineralnych Oddział Bolesławiec.

Od IX 1980 w „S”, współorganizator, od 22 IX 1980 członek Komitetu Założycielskiego, od XI 1980 wiceprzewodniczący KZ. Od IX 1980 członek MKZ/MKK w Bolesławcu, od 6 XI 1981 członek Prezydium. I/II 1981 uczestnik strajku w klubie Gencjana w Jeleniej Górze.

1982-1989 przewodniczący TKZ, zbierał składki na działalność podziemną; 1983-1988 skarbnik Tajnej MKK w Bolesławcu; współorganizator m.in. z żoną Heleną mszy za Ojczyznę w kościele Chrystusa Króla w Bolesławcu. 1982-1989 kolporter podziemnych pism, m.in. „KOS”, „Obecność”, „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Przegląd Wiadomości Agencyjnych”, „Tygodnik Mazowsze”, „Ogniwo”, „Region”. W 1985 współorganizator i uczestnik m.in. z Mieczysławem Karolem i Adamem Dziedziczakiem wmurowania tablicy pamiątkowej bolesławieckiej „S” w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie poświęconej ks. Jerzemu Popiełuszce. 1988-1990 członek RKW Dolny Śląsk Oddział Bolesławiec, od 21 III 1989 członek Prezydium.

W 1989 przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, 1989-1993 przewodniczący KZ, 1993-2001 Międzykopalnianej Komisji Koordynacyjnej z siedzibą w Bolesławcu; 1989-1994 autor i redaktor „Solidarności Bolesławieckiej”; 1990-1991 delegat na II WZD Regionu Dolny Śląsk; 1993-2001 delegat na WZD Regionu Jeleniogórskiego i członek ZR; od 2001 członek Sekcji Emerytów i Rencistów „S” przy ZR w Jeleniej Górze. 2001-2004 na świadczeniu przedemerytalnym, od 2004 na emeryturze.

Łukasz Sołtysik

Region Jelenia Góra, Bolesławiec

Opcje strony

do góry