Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kozdra Franciszek

Franciszek Kozdra, ur. 11 III 1945 w Prosjeku k. Bania Luki (obecnie Bośnia i Hercegowina). Ukończył SP w m. Osła k. Bolesławca (1960) oraz 3 klasy LO w Bolesławcu (1963).

1963–1964 pracownik w gospodarstwie rolnym rodziców, 1964–1966 zasadnicza służba wojskowa, 1966 robotnik w Bolesławieckim Przedsiębiorstwie Budowlanym, 1966–1971 sprzedawca rejonowy w Przedsiębiorstwie Upowszechniania Prasy i Książki Ruch w Lubinie, 1971–2001 pracownik biura w Zielonogórskich Zakładach Eksploatacji Kruszywa Kopalnia Kruszywa w Bolesławcu/Zielonogórskich Kopalniach Surowców Mineralnych Oddział Bolesławiec.

Od IX 1980 w „S”, współorganizator, od 22 IX 1980 członek Komitetu Założycielskiego, od XI 1980 wiceprzew. KZ. Od IX 1980 członek MKZ/MKK w Bolesławcu, od 6 XI 1981 w prezydium. I/II 1981 uczestnik strajku w klubie Gencjana Gencjana „Gencjana”, podtytuły: „Pismo Solidarności Walczącej”, „Pismo Organizacji Solidarność Walcząca Jelenia Góra”, „Pismo Organizacji Solidarność Walcząca Oddział Jelenia Góra”, I–X 1985 wydawane przez Oddział SW w Jeleniej Górze i Agencję Informacyjną Solidarności Walczącej we Wrocławiu (n-ry 1–5). w Jeleniej Górze.

1982–1989 przew. TKZ, zbierał składki na działalność podziemną, 1983–1988 skarbnik Tajnej MKK w Bolesławcu, 1983–1988 współorganizator m.in. z żoną Heleną mszy za Ojczyznę w kościele Chrystusa Króla tamże. 1982–1989 kolporter podziemnych pism, m.in. „KOS”, „Obecność”, „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Przegląd Wiadomości Wiadomości „Wiadomości”, biuletyn wydawany przez podziemną „S” Regionu Mazowsze w Warszawie 15 XII 1981 – 1 IV 1990. Agencyjnych”, „Tygodnik Mazowsze”, „Ogniwo”, „Region”. 1985 współorganizator i uczestnik m.in. z Mieczysławem Karolem i Adamem Dziedziczakiem wmurowania tablicy pamiątkowej bolesławieckiej „S” w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie poświęconej ks. Jerzemu Popiełuszce. 1988–1990 członek RKW Dolny Śląsk Oddział Bolesławiec, od 21 III 1989 w prezydium.

1989 przew. Komitetu Organizacyjnego, 1989–1993 przew. KZ, 1993–2001 Międzykopalnianej Komisji Koordynacyjnej z siedzibą w Bolesławcu, 1989–1994 autor i redaktor „Solidarności Bolesławieckiej”, 1990–1991 delegat na WZD Regionu Dolny Śląsk, 1993–2001 na WZD Regionu Jeleniogórskiego i członek ZR; od 2001 w Sekcji Emerytów i Rencistów „S” przy ZR w Jeleniej Górze. 2001–2004 świadczenie przedemerytalne, od 2004 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2018) i Krzyżem Wolności i Solidarności (2018).

Łukasz Sołtysik

Bolesławiec, Region Jelenia Góra

Opcje strony

do góry