Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Koziar Jan Andrzej

Jan Andrzej Koziar, ur. 27 II 1943 w Woli Mieleckiej k. Mielca. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Nauk Przyrodniczych (1966).

1966-1967 asystent stażysta, 1967-2008 pracownik naukowy w Instytucie Nauk Geologicznych UWr. W III 1968 uczestnik demonstracji we Wrocławiu. Od 1976 kolporter wydawnictw KOR uczestnik zbiórek pieniędzy dla KOR.

Od IX 1980 w „S”; członek Koła w Instytucie Geologii UWr.

Po 13 XII 1981 współorganizator akcji ulotkowej RKS „Solidarność Zwycięży”: do 31 VIII 1982 grupa Młyn, realizująca akcję, rozrzuciła ok. 500 tys. ulotek. Konstruktor wielu urządzeń usprawniających funkcjonowanie podziemia, m.in. stempli ręcznych, zwijarki do ponownego zwijania ostemplowanych taśm oraz tzw. offsetu płaskiego i bębnowego. Od VII 1982 bliski współpracownik Władysława Frasyniuka, IX/X 1982 ukrywał go w swoim mieszkaniu, po aresztowaniu W. Frasyniuka 5 X 1982 w ukryciu na terenie Wrocławia do II 1989, poszukiwany listem gończym. Autor ok. 90 artykułów w prasie podziemnej i 10 broszur (m.in. pod ps. Władysław Michalczyk, Andrzej Sadowski). Współpracownik podziemnych wydawnictw: Vist, Constans i Akademia Sztuk Wszelakich. 1984-1987 członek zespołu redakcyjnego podziemnego pisma „Solidarność Dolnego Śląska”. W 1984 w porozumieniu z RKS redaktor i organizator druku 250 tys. ulotek wzywających do bojkotu wyborów do rad narodowych. W 1985 organizator Rady Oświaty Niezależnej przy RKS Dolny Śląsk. Wydawca pakietu 7 broszur ''Podstawowe dokumenty NSZZ Solidarność'' w ramach „Biblioteczki Pracownika” oraz serii broszur „Demokracja Gospodarcza”.

IV-VI 1989 członek Wrocławskiego KO, organizator szkoleń, doradca kandydata do Sejmu (następnie posła RP) Andrzeja Piszela. Od 1994 członek Unii Własności Pracowniczej. 1994-2001 działacz Sekcji Ekonomicznej wrocławskiego KIK, od 2000 ekspert w Polskim Lobby Przemysłowym im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Od 2008 na emeryturze, kontynuuje pracę naukową w założonej przez siebie Wrocławskiej Pracowni Geotektonicznej.

Autor wielu publikacji z zakresu ekonomii, historii oraz prac naukowych z zakresu geotektoniki.

Od 11 XI 1982 rozpracowywany przez Wydz. V-1 KW MO/Inspektorat 2 WUSW we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Bastion.

 

Maciej Olejniczak

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry