Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Koziarz Jerzy

Jerzy Koziarz, ur. 12 VII 1958 w Wałbrzychu. Absolwent WSP w Rzeszowie, kierunek historia (1982); 1988-1989 studia doktoranckie na KUL.

1982-1988 nauczyciel w V LO i SP nr 9 w Rzeszowie. W I 1979 relegowany z uczelni za zorganizowanie protestu studentów przeciwko Komitetowi Uczelnianemu PZPR, przywrócony w II 1980.

Od I 1981 działacz NZS; w II 1981 wysłannik NZS na strajk w Łodzi; od III 1981 współorganizator Centrum Informacji Akademickiej NZS przy WSP; w 1981 autor do niezależnych pism studenckich (m.in. „Gadoma”, „Kontrapunktu”, biuletynu „CIA. Centrum Informacji Akademickiej”, „Zlebu”), w IV 1981 opracował numer specjalny „Kontrapunktu” poświęcony zbrodni katyńskiej; w XI 1981 współorganizator, członek KS strajku solidarnościowego ze studentami radomskiej WSI; w XII 1981 opracował numer specjalny „CIA. Centrum Informacji Akademickiej” poświęcony rozbiciu strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w Warszawie; 10 XII 1981 delegat NZS WSP na spotkanie przedstawicieli strajkujących uczelni we Wrocławiu.

We IX 1983 powołany do odbycia rocznej służby wojskowej mimo orzeczonej niezdolności, oddelegowany do pracy w SP (formalnie zatrudniony w LO); współpracownik RKW, kolporter wydawnictw podziemnych, współorganizator niezależnego życia kulturalnego, w XI 1984 współautor wystawy ''Idea niepodległościowa w pocztówce polskiej w latach 1905-1924'' w kościele NSPJ w Rzeszowie, w XI 1987 prelegent podczas sesji historycznej ''Pamięci pokonanym, lecz niezwyciężonym żołnierzom Armii Krajowej. Armia Krajowa w Diecezji Przemyskiej'' podczas Katolickiego Tygodnia Historycznego przy parafii farnej w Łańcucie; 1984-1985 współpracownik pisma „Trwamy”; 1985-1990 członek Zespołu Niezależnych Historyków działającego pod patronatem KUL; 1987-1989 członek zespołu redakcyjnego i autor w nieregularnym tygodniku diecezjalnym „Rola Katolicka”, 1988-1989 w podziemnym kwartalniku społecznym „Ultimatum”; w II 1988 zwolniony z pracy. W X 1988 współzałożyciel Komitetu Obchodów Rocznicy 11 Listopada w Rzeszowie; w II 1989 rzecznik prasowy obchodów 8. rocznicy Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich.

7 II 1989 współzałożyciel KO przy RKW „S” (od IV 1989 Rzeszowski KO „S”), odpowiedzialny za komunikację społeczną; z-ca przewodniczącego Komisji Wyborczej „S”. Założyciel i współwłaściciel Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego Gama, utworzonego przy RKW dla usprawnienia dystrybucji podziemnej prasy regionalnej, następnie pracownik sektora prywatnego; od 2000 zaangażowany w edukację dorosłych; działacz na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; od IX 2007 członek założyciel Towarzystwa Inicjatyw Społecznych GAMA w Rzeszowie.

8 II 1982 – 24 VI 1988 rozpracowywany przez Sekcję 3. Wydz. III KW MO/gr. III RUSW w Rzeszowie w ramach KE krypt. Klon; 17 VIII 1988 – 11 XII 1989 przez Wydz. IV/WSiA WUSW w Rzeszowie w ramach KE krypt. Klon.

Piotr Chmielowiec

Region Rzeszów, Rzeszów

Opcje strony

do góry