Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Koziatek Jan Piotr

Jan Piotr Koziatek, ur. 24 IV 1942 w Lipie k. Przasnysza, zm. 16 III 2017 w Gdańsku. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydz. Mechaniczno-Technologiczny (1972).

W 1961 kierowca w Rejonowym Tartaku w Klinie, 1961-1982 pracownik Stoczni Gdańskiej im. Lenina (w 1964 ukończył Technikum Trzyletnie dla Pracujących Stoczni Gdańskiej; monter instalacji okrętowych, technolog, starszy projektant); 1964-1966 zasadnicza służba wojskowa. 1978-1980 współpracownik WZZ Wybrzeża, kolporter niezależnych pism i ulotek na terenie SG.

W VIII 1980 uczestnik strajku w SG, członek KS. Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego w SG, IX 1980 – II 1981 przewodniczący KZ, od III 1981 członek Prezydium KZ, w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańskiego, IX/X 1981 delegat na I KZD, przewodniczący Komisji Statutowej zjazdu.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku, 9 XII 1982 zwolniony; zwolniony z pracy. 1983-1986 zatrudniony w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku, 1986-1996 współzałożyciel m.in. Spółdzielni Projektowej Instalprojekt, Zakładu Projektowego w Spółdzielni Remontowej, przedsiębiorstw Prodex, Kobex i Rol-Pol.

1999-2004 przewodniczący Stowarzyszenia Akcjonariuszy i Obrońców SG Arka. Od 1996 na rencie, od 2007 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006), pośmiertnie Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

8 V – 22 X 1979 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Gdańsku w ramach SOR krypt. Róża; 24 XII 1979 – 21 IX 1989 przez Wydz. IIIA/V KW MO/WUSW w Gdańsku w ramach SOS/SOR krypt. Koza/Kompania.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry