Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kozicki Andrzej

Andrzej Kozicki, ur. 21 IV 1945 w Grębocinie k. Torunia. Absolwent Politechniki Gdańskiej, kierunek budowa okrętów (1969).

1963-1967 w ZSP. W 1964 mistrz Polski w wioślarstwie akademickim. 1969-2005 pracownik Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni (obecnie Stocznia Gdynia SA), kolejno konstruktor, kierownik zespołu, specjalista starszy projektant, dyr. zaopatrzenia, od 1995 główny projektant.

W VIII 1980 uczestnik strajku w Stoczni im. Komuny Paryskiej, członek KS, delegat do MKS w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie przewodniczący KZ. Od IX 1980 przewodniczący Komitetu Budowy Pomników Ofiar Grudnia 1970 w Gdyni. 1980-1981 pracownik MKZ w Gdańsku, w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańsk, członek Prezydium ZR, delegat na I KZD.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku, zwolniony 27 VII 1982.

Od 2005 na rencie.

11 II 1981 – 15 IX 1983 rozpracowywany przez Wydział III-A KW MO/WUSW w Gdańsku w ramach SOR krypt. Kleryk, nr rejestracyjny 38791.

Arkadiusz Kazański

Gdynia, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry