Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kozicki Andrzej

Andrzej Kozicki, ur. 21 IV 1945 w Grębocinie k. Torunia. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydz. Budowy Okrętów (1969).

1964 mistrz Polski w wioślarstwie akademickim.

1969–2004 konstruktor, kierownik zespołu, specjalista st. projektant, dyr. zaopatrzenia, generalny projektant w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni/Stoczni Gdynia SA.

W VIII 1980 członek KS podczas strajku w stoczni, delegat do MKS w Stoczni Gdańskiej. Od IX 1980 w „S”; przew. Komitetu Założycielskiego, od I 1981 KZ. IX – X 1980 redaktor „Biuletynu Informacyjnego KZ NSZZ «Solidarność» przy SKP”. IX 1980 – X 1981 przew. Komitetu Budowy Pomników Ofiar Grudnia 1970 w Gdyni. W VII 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańskiego, kandydat na stanowisko przew. ZR, członek prezydium ZR; IX/X 1981 delegat na I KZD.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku, 27 VII 1982 zwolniony.

2004–2010 na rencie. Od 2010 na emeryturze.

11 II 1981 – 15 IX 1983 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO/WUSW w Gdańsku w ramach SOR krypt. Kleryk.

Arkadiusz Kazański

Gdynia, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry