Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kozicki Zygmunt

Zygmunt Kozicki, ur. 15 II 1957 w Ustrzykach Dolnych. W 1977 student Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, od 1978 Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; absolwent KUL, Instytut Historyczny (1991).

Przed rozpoczęciem studiów kolejarz w Krościenku; w l. 80. prace dorywcze. Od 1977 współpracownik „Spotkań – Niezależnego Pisma Młodych Katolików” (gromadzenie papieru, przygotowywanie drukarni, składanie pisma); kolporter wydawnictw niezależnych; od 1980 odpowiedzialny za kolportaż publikacji niezależnego wydawnictwa Spotkania.

Od IX 1980 współpracownik „S” Regionu Środkowo-Wschodniego, współorganizator poligrafii związkowej, biblioteki i archiwum.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia we Włodawie i Kwidzynie, zwolniony 15 XI 1982. W 1983 współzałożyciel (wraz z Wiesławem Ruchlickim) podziemnego wydawnictwa Vademecum (działającego do 1986); współzałożyciel (wraz z Mariuszem i Grzegorzem Szyszko oraz Piotrem i Jadwigą Kozickimi): w 1986 Wydawnictwa Respublica (do 1989 wydało ok. 30 pozycji); w 1987 równolegle działającej Oficyny im. Józefa Mackiewicza (propagującej dorobek tego autora); w 1988 Wydawnictwa Prasowego Respublica (usługi poligraficzne).

Po 1989 zatrudniony m.in. w ośrodkach wypoczynkowych w Arłamowie i Trójcy, w bieszczadzkiej placówce Międzynarodowego Centrum Ekologii; następnie kierownik działów kadr w Generalnym Inspektoracie Celnym, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych oraz Urzędzie ds. Cudzoziemców.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

8 IX 1982 – 21 II 1985 rozpracowywany przez Wydz. IV KW MO/WUSW w Lublinie w ramach SOR krypt. Redaktorzy; 12 III 1985 – 4 IV 1989 przez Wydz. III WUSW w Lublinie w ramach SOR krypt. Kolporter, następnie krypt. Sieć; od 7 IV 1989 w ramach KE krypt. Zbych, zdjęto z ewidencji 23 VIII 1989.

Małgorzata Choma-Jusińska

Opcje strony

do góry