Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Koziczuk Andrzej

Andrzej Koziczuk, ks., ur. 28 VIII 1952 w Koszalinie. Absolwent Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, święcenia kapłańskie (1979).

1979-1981 wikariusz w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Malczycach k. Środy Śląskiej, 1981-1987 w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze.

Od 1981 duszpasterz Jeleniogórskiego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego, XI/XII 1981 wspierał uczestników studenckiego strajku solidarnościowego ze studentami WSI w Radomiu w jeleniogórskiej filii Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.

Po 13 XII 1981 organizator pomocy dla represjonowanych i ich rodzin przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego; inicjator coniedzielnego kiermaszu wydawnictw katolickich i niezależnych przy parafii. 1983-1987 duszpasterz Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy, struktury kościelne, faktycznie posiadające charakter stowarzyszeń, których celem było wzmocnienie moralne i rozwój duchowy pracujących, a także pobudzenie ich do aktywności w życiu zawodowym i społecznym. Ich działalność nie zawsze była całkowicie jawna. Pierwsze DLP powstały w 1973, szczególny rozkwit tych struktur, często przy współudziale laikatu, nastąpił w okresie stanu wojennego i delegalizacji „S”, co wynikało z bieżących potrzeb – głównie pomocy internowanym działaczom związku, ale także np. potrzeby wspólnotowości czy dalszego samokształcenia po zawieszeniu działalności kursów organizowanych w ramach tzw. Uniwersytetu Latającego. Zazwyczaj opiekunami duszpasterstw byli księża diecezjalni: proboszczowie albo delegowani do tej pracy wikariusze, np. Jerzy Popiełuszko, który od I 1979 pełnił posługę jako duszpasterz średniego personelu medycznego w archidiecezji warszawskiej. Jednym z prężniej działających DLP kierował w parafii św. Maksymiliana w nowohuckich Mistrzejowicach ks. Kazimierz Jancarz, który organizował tam m.in. czwartkowe Msze za Ojczyznę. Z duszpasterstwem tym był związany ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Często opiekę nad DLP sprawowali także księża zakonnicy. DLP przede wszystkim pogłębiały świadomość chrześcijańską; ich członkowie poznawali katolicką naukę społeczną, papieskie encykliki, aktualności z życia gospodarczego i społecznego. W ramach DLP organizowano od 1982 Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy, która w 3. sobotę i niedzielę IX każdego roku wyruszała (i wyrusza) na Jasną Górę. DLP organizowały pielgrzymki także do innych miejsc kultu religijnego. Choć wszystkie one miały charakter religijny, pozwalały zarazem pracownikom, szczególnie tym zrzeszonym w „S”, na zamanifestowanie jedności i starań w walce o wolność, godność człowieka pracy i prawa pracownicze. Przeciwko DLP protestowały niejednokrotnie władze państwowe, traktując ich działalność jako zagrożenie w sferze wpływu na środowiska robotnicze. DLP prowadziły ponadto działalność samokształceniową, budowały poczucie wspólnoty w kręgu wartości chrześcijańskich, wywierały pozytywny wpływ na życie religijne, społeczne, rodzinne, zawodowe i polityczne. swojej parafii, współorganizator (z członkami Rady DLP: Zdzisławem Antonim Bykowskim, Tadeuszem Stefanem Lewandowskim, Jerzym Nalichowskim, Andrzejem Piesiakiem, Edwardem Woskowiczem i Edwardem Wryszczem) Wszechnicy, m.in. spotkania z działaczami opozycji, naukowcami i artystami. 1983-1986 wspierał działalność Tymczasowego Komitetu Koordynacyjnego „S” Regionu Jelenia Góra (m.in. udostępniał pomieszczenia parafialne na spotkania), 1986-1987 współpracownik Tymczasowej Rady „S” Regionu Jelenia Góra. Współorganizator jeleniogórskich Dni Kultury Chrześcijańskiej oraz pielgrzymek DLP do Sanktuarium Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie (11 V 1986) i na Jasną Górę. W III 1987 współorganizator (z jeleniogórskim DLP i ks. Stanisławem Orzechowskim z Wrocławia) w Lwówku Śląskim rekolekcji dla działaczy podziemia z Dolnego Śląska. 1987-1989 wikariusz w parafii św. Elżbiety Węgierskiej we Wrocławiu.

1989-1995 proboszcz parafii Narodzenia NMP w Szymonkowie k. Kluczborka. Od 1995 w USA, do 1999 wikariusz w parafiach polskich i amerykańskich, 1999-2005 proboszcz parafii św. Jana w Quincy w Kalifornii, od 2005 parafii Ofiarowania Matki Bożej w Sacramento.

 

Michał Orlicz|Łukasz Sołtysik

Jelenia Góra, Region Jelenia Góra

Opcje strony

do góry