Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Koziebrodzka Maria

Maria Koziebrodzka, ur. 28 IX 1954 we Wrocławiu. Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, Wydz. Podstawowych Problemów Techniki (1978).

1975–1977 w SZSP.

1978–1979 asystent w Instytucie Matematyki PWr., 1979–1981 nauczycielka w IV i XIII LO we Wrocławiu.

1978–1980 kolporterka niezależnych pism, m.in. „Komunikat” KSS KOR, „Biuletyn Informacyjny” KSS KOR, „Zapis” oraz książek NOW-ej, od 1979 gł. „Biuletynu Dolnośląskiego”.

Od IX 1980 w „S”; założycielka koła „S” w IV LO, wiceprzew. 1981–1984 ponownie asystent w IM PWr.

XII 1981 – VI 1982 łączniczka Kornela Morawieckiego (w kontakcie z Władysławem Frasyniukiem, Tadeuszem Świerczewskim, rzadziej z Piotrem Bednarzem). VI 1982 – 1990 współzałożycielka i członek SW, członek Rady SW. 13 VI 1982 zatrzymana, 15 VI internowana, przetrzymywana w AŚ we Wrocławiu, 24 VI zwolniona. W 1. poł. l. 80. autorka w „Biuletynie Dolnośląskim” (ps. Barbara S., M. K., Anna Zdan). W 2. poł. l. 80. kolporterka podziemnych pism, m.in. „Solidarność Walcząca” i „Replika”. 1984–1992 nauczycielka w Zespole Szkół Rolniczych w Krzyżowicach k. Wrocławia. 24 IV 1987 zatrzymana, poddana rewizji.

W 1990 założycielka Wrocławskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego, współzałożycielka pierwszej niepublicznej szkoły we Wrocławiu: Zespołu Szkół Wrocławskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego; 1990–1994 nauczycielka tamże. Od 1994 w USA, 1994–2000 nauczycielka matematyki w Central Catholic High School w Bloo­mington w stanie Illinois, od 2000 w Sidwell Friends School w Washington D.C. Od 2000 członek Biblioteki Polskiej w Waszyngtonie (od II 2012 członek zarządu).

Autorka cyklu (2005–2006) artykułów opublikowanych w „Matematyce” pt. Matematyka w szkołach USA, autorka w „Wiadomościach z Biblioteki”, biuletynie informacyjnym Biblioteki Polskiej w Waszyngtonie oraz w „Podkowiańskim Magazynie Kulturalnym”. Autorka zbioru zadań Mathematics. A Collection of Problems (2003).

Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

1986–1988 rozpracowywana przez Wydz. III WUSW we Wroc­ławiu.

Artur Adamski|Kamil Dworaczek

Solidarność Walcząca, Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry