Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kozak Jerzy

Jerzy Kozak, ur. 27 VI 1952 w Warszawie. Ukończył LO im. Stefanii Sempołowskiej w Warszawie i kurs realizatorów filmów niefabularnych (1976), w 1978 uzyskał uprawnienia asystenta operatora obrazu I kategorii.

1976-1980 pracownik Wytwórni Filmowej Czołówka, 1980-1989 właściciel pracowni fotograficznej.

1980-1982 kierownik pracowni fotograficznej w „S” Region Mazowsze, w 1981 założyciel Fotograficznej Agencji „S” i biuletynu teleksowego, prowadził gazetkę ścienną, dokumentował wydarzenia życia społecznego w całej Polsce i przygotowywał serwisy fotograficzne. W 1981 stały współpracownik prasy i wydawnictw niezależnych.

13 XII 1981 uczestnik ratowania majątku „S” z budynku przy ul. Mokotowskiej, m.in. archiwum fotograficznego; zatrzymany i po przewiezieniu do AŚ przy ul. Wilczej zwolniony. W XII 1981 członek komisji powołanej do spisania majątku „S” przekazanego do OPZZ. 1981-1989 autor dokumentacji fotograficznej wydarzeń społeczno-politycznych w Polsce, przekazywanej za granicę za pośrednictwem francuskiego związku zawodowego CFDT, m.in. demonstracji patriotycznych i pogrzebu ks. Jerzego Popiełuszki (zdjęcia publikowane w wydawnictwach podziemnych oraz prasie zagranicznej). 8 V – VII 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Białołęce, skąd uciekł.

W 1989 fotograf w czasie obrad Okrągłego Stołu, współorganizator, operator dźwięku, sprawozdawca parlamentarny w Telewizji „S”. 1989-1991 dokumentował posiedzenia OKP. Od 1989 współorganizator i członek SDP, od 1990 International Federation of Journalists. 1989-1991 operator dźwięku w firmie Mavo (również operator obrazu), w 1992 w Warszawskim Ośrodku Telewizyjnym („Kurier”, „Kurier Wojewódzki”), 1994-1998 w firmie Apple Film Production, 1998-2008 w Focus Producers (także operator obrazu), od 2007 w firmie Videre. 1993-1994 wykładowca kontraktowy szkoły filmowej w Hollywood (USA).

Zasłużony Działacz Kultury (2001).

25 III 1982 – 1 XII 1989 rozpracowywany przez Wydz. III Dep. V/Wydz. I Biura Studiów/Wydz. III DSiA MSW w ramach SOR.

 

Anna Grażyna Kister

Opcje strony

do góry