Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kozak Jan

Jan Kozak, ur. 17 VI 1935 Płonkach k. Puław, zm. 5 IV 2010 w Lublinie. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydz. Mechanizacji Rolnictwa (1957).

1957-1959 i 1961-1965 pracownik Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Lublinie, 1959-1960 Przedsiębiorstwa Transportu Samochodowego Łączności tamże; 1965-1985 Zakładu Energetycznego tamże.

Od IX 1980 w „S”, do XII 1980 przewodniczący Komisji Wydziałowej, następnie KZ w ZE; IV-V 1981 delegat na I WZD Regionu Środkowo-Wschodniego, sekretarz ZR.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia we Włodawie (w I 1982 uczestnik 3-dniowej głodówki), następnie w Lublinie, w V 1982 zwolniony. 25 X 1984 autor listu do Sejmu PRL i Komisji Sejmowej ds. Samorządu Pracowniczego sprzeciwiającego się tworzeniu przez władze nowego, kontrolowanego odgórnie samorządu w zakładach pracy. W VIII 1985, po publikacji listu w prasie oficjalnej, zwolniony z pracy; do 1989 bez zatrudnienia. X 1985 – III 1989 sekretarz podziemnego TZR, w jego mieszkaniu nagrywano audycje podziemnego Radia „S” oraz odbywały się spotkania TZR; kolporter podziemnych wydawnictw. Zaangażowany w akcję Wakacje z Bogiem.

W 1989 delegat na II WZD Regionu Środkowo-Wschodniego, do 1991 sekretarz ZR, w IV 1990 delegat na II KZD. 1990-1998 radny Miasta Lublin z listy KO, następnie z listy Lubelskiego Forum Samorządowego. 1991-1992 kierownik Biura Poselskiego Stanisława Węglarza i Janusza Mazurka w Lublinie. 1992-1993 kierownik sekcji w ZR Środkowo-Wschodniego. 1993-2000 zatrudniony w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie, od 2001 na emeryturze.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1998), pośmiertnie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010).

1980-1982 rozpracowywany przez KW MO w Lublinie w ramach SO krypt. Związek.

Marcin Dąbrowski

Opcje strony

do góry