Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kozaczyński Adam

Adam Kozaczyński, ur. 1 XI 1951 w Podhajcach k. Tomaszowa Lub. Ukończył Techniczną Podoficerską Szkołę Wojsk Lotniczych w Oleśnicy (1969).

1972-1976 pracownik Powiatowego Zarządu Dróg Lokalnych w Tomaszowie Lub., 1976-1984 Rejonu Dróg Publicznych tamże.

Od IX 1980 w „S”; przewodniczący KZ w RDP, współzałożyciel MKK w Tomaszowie Lub.; IV-V 1981 delegat na I WZD Regionu Środkowo-Wschodniego, przewodniczący Zarządu Oddziału „S” w Tomaszowie Lub.

15 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Krasnymstawie, Włodawie i Kwidzynie; 14 VIII 1982 pobity przez służbę więzienną w trakcie buntu internowanych; 21-25 VIII 1982 przebywał w szpitalu po interwencji MCK; 6 IX 1982 aresztowany, osadzony w ZK w Elblągu; 1 IV 1983 zwolniony ze względu na stan zdrowia; 23 V 1983 skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Elblągu na 1,5 roku pozbawienia wolności; wykonanie wyroku uchylono na wniosek obrońcy; 17 VIII 1983 sąd umorzył postępowanie na mocy amnestii. 1983-1986 kilkakrotnie zwalniany z pracy. 1983-1989 działacz podziemia, członek MKK w Tomaszowie Lub. 1986-1989 członek jawnej Tymczasowej Rady „S” Regionu Środkowo-Wschodniego. 1984-1986 pracownik POM Lubycza Królewska, 1986-1987 Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Tomaszowie Lub., 1987-1990 Zakładu Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Tomasovia tamże.

1989-1990 przewodniczący KZ „S” w Tomasovii. Od 1989 przewodniczący Wojewódzkiego KO „S” w Zamościu, 1989-1990 dyr. Biura Poselsko-Senatorskiego OKP w Zamościu. Od 1990 członek Zarządu Oddziału „S” w Tomaszowie Lub., w 1989 delegat na II WZD Regionu Środkowo-Wschodniego, w IV 1990 delegat na II KZD. 1990-1994 burmistrz Tomaszowa Lub. 1992-2002 przewodniczący Zarządu Okręgu Chrześcijańskiej Demokracji III RP. Od 1997 prezes Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tomaszowie Lub. W 1989 przewodniczący Komitetu Przywrócenia Korony Pomnikowi Konstytucji 3 Maja w Tomaszowie Lub. Od 1991 współinicjator i członek Stowarzyszenia Internowanych Zamojszczyzny (1991-2009 członek Zarządu, 1997-1998 i 2008-2009 przewodniczący). W 2005 inicjator nadania nazwy Rondu NSZZ „S” i budowy pomnika „S” w Tomaszowie Lub. Od 2009 inicjator i prezes Stowarzyszenia Zachować Pamięć im. Senatora Wiesława Lipko w Komarowie.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007), wyróżniony odznaką Zasłużony dla Województwa Lubelskiego (2009) i medalem Pro Memoria (2009).

14 IV 1980 – 4 II 1982 rozpracowywany przez KW MO w Zamościu w ramach SO krypt. Tranzyt; 27 XI 1980 – 11 III 1983 w ramach SO krypt. Niezależni; 3 XII 1983 – 14 VIII 1985 przez RUSW w Tomaszowie Lub. w ramach SOR krypt. Tanew; 25 IX 1984 – 19 IX 1989 w ramach SOS krypt. Kret; 22 II – 14 VIII 1985 przez Wydz. Zwiadu Nadbużańskiej Brygady WOP w Chełmie w ramach SOS krypt. Ulotka.

 

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Tomaszów Lubelski

Opcje strony

do góry