Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kozaczko Lech Władysław

Lech Władysław Kozaczko, ur. 21 VI 1934 w Ostrowie Wlkp., zm. w 3 VII 2002. Absolwent Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, Wydz. Leśnictwa (1958).

Od 1958 zatrudniony w Lasach Państwowych: leśniczy, następnie inspektor obwodowy, następnie starszy specjalista Wydz. Hodowli Lasu w Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych w Pile. 1966-1981 w PZPR.

Od IX 1980 w „S”; działacz w strukturach zakładowych. Od 1981 członek KIK w Pile.

Po 13 XII 1981 współpracownik Franciszka Langnera, TKZ „S” w Zakładach Sprzętu Oświetleniowego Polam-Piła, współorganizator pomocy dla represjonowanych organizowanej przy parafii Świętej Rodziny w Pile i w ramach działalności podziemnych struktur „S”, organizator pracy sezonowej w Lasach Państwowych dla osób zwolnionych z pracy, kolporter wydawnictw podziemnych; związany ze środowiskiem duszpasterstwa przy parafii Świętej Rodziny w Pile, m.in. współorganizator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej. 1987-1989 inicjator, organizator protestów społecznych, manifestacji w związku z zagrożeniami ze strony lotniska wojskowego w Pile i budową elektrowni atomowej w Klempiczu. Działacz ruchów ekologicznych: od 1987 członek Zarządu Wielkopolskiego Seminarium Ekologicznego w Poznaniu, współzałożyciel i prezes koła Polskiego Klubu Ekologicznego w Pile.

W 1989 zaangażowany w działalność KO przy Przewodniczącym „S” Lechu Wałęsie. 1989-1991 poseł RP z listy KO „S”, członek Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Komisji Spraw Zagranicznych; w ramach OKP członek Koła Chrześcijańskich Demokratów. Od 1990 w PChD. W l. 90. naczelnik Wydz. Zagospodarowania Lasu w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile.

Rozpracowywany przez Wydz. VI WUSW w Pile w ramach KE krypt. Wyborca.

 

Jarosław Wąsowicz SDB

Opcje strony

do góry