Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kozacki Paweł Jan

Paweł Jan Kozacki, OP, ur. 8 I 1965 w Poznaniu. Absolwent Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Kolegium Filozoficzno-Teologicznego oo. dominikanów (1990), święcenia kapłańskie (1990). Uzyskał stopień licencjata teologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2008).

1979-1983 uczestnik Duszpasterstwa Szkół Średnich i Tygodni Kultury Chrześcijańskiej w Poznaniu.

1981-1982 współzałożyciel (z Wojciechem Nowakiem) Konfederacji Młodej Polski Rokosz, wydawca pisma podziemnego „Pokolenie Walczące”, organizator akcji ulotkowych, plakatowych, malowania haseł na murach. 1982-1983 działacz Szkolnych Kół Oporu Społecznego (z Jerzym Celichowskim, Dariuszem Kantypowiczem, Dariuszem Jędraszakiem, Markiem Karczewskim, Ryszardą Motyką, Andrzejem Jegliczką, Katarzyną Kozacką, Wojciechem Dziabaszewskim, Tomaszem Jarmolińskim), organizator akcji ulotkowych, plakatowych, manifestacji (tzw. cichych przerw), zbiórek pieniędzy na pomoc represjonowanym i ich rodzin. Autor, redaktor, przepisywacz, drukarz, organizator pisma „Wiraż” (następnie „Głos SKOS-ów”), ulotek SKOS-ów; kolporter książek NOWej, kaset audio (nagrania Jacka Kaczmarskiego, kasety „Kontaktu”), tzw. cegiełek i in. wydawnictw okolicznościowych, od 1986 pisma „Brulion” i książek Oficyny Literackiej. 1983-1990 kleryk seminarium oo. dominikanów w Krakowie; uzupełniał bibliotekę wydawnictw podziemnych tamże. 13 VI 1984 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Poznaniu, orzeczeniem kolegium ds. wykroczeń ukarany grzywną i pokrycie kosztów pomalowania murów w IV LO w Poznaniu, 25 VII 1984 zwolniony. 1985-1989 organizator spotkań z ludźmi kultury w Krakowie.

1990-1993 przebywał w klasztorze dominikanów w Szczecinie, organizator Duszpasterstwa Akademickiego i spotkań kulturalnych, katecheta w I Społecznym LO w Szczecinie, 1991-1993 redaktor w PR Szczecin, 1993-2010 w klasztorze dominikanów w Poznaniu, 1993-1995 redaktor naczelny wydawnictwa W Drodze, 1995-2010 redaktor naczelny miesięcznika „W Drodze”. Od 2010 przeor klasztoru dominikanów w Krakowie.

Publikował w „Tygodniku Powszechnym”, „W drodze”, „Znaku”, „Więzi”; 1993-1996 autor programu ''Między niebem a ziemią'' w Radiu Merkury w Poznaniu.

Karolina Bittner

Opcje strony

do góry