Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Koza Mieczysław

Mieczysław Koza, ur. 22 XII 1948 w Bukowcu k. Nowego Tomyśla. Absolwent Politechniki Poznańskiej, Wydz. Budowy Maszyn (1972).

1966-1972 w ZSP. W III 1968 uczestnik manifestacji studentów w Poznaniu. 1972-1976 główny mechanik w Rejonie Eksploatacji Dróg Publicznych Nowy Tomyśl, 1976-1979 kierownik oddziału remontów hutniczych Zakładów Naprawczych Maszyn Zanam KGHM w Lubinie, 1979-1983 kierownik wydz. remontów hutniczych w Zakładzie Remontowo-Montażowym KGHM tamże.

Od IX 1980 w „S”; członek KZ w ZRM KGHM, wiceprzewodniczący Rady Pracowniczej „S” tamże.

13 XII 1981 – 1982 drukarz, organizator działalności wydawniczej w czasopismach podziemnych, m.in.: „Na Bieżąco... Wojennym serwisie informacyjnym MKS NSZZ «Solidarność» Zagłębia Miedziowego”, „Solidarności Zagłębia Miedziowego”, „Z dnia na dzień”, „Solidarności Walczącej”; od 1982 kurier między Legnicą a Wrocławiem, organizator, koordynator sieci kolportażowej wydawnictw RKS „S” Dolny Śląsk, Solidarności Walczącej, m.in. czasopism: „Biuletyn Dolnośląski”, „Solidarność Walcząca”, „Z dnia na dzień”, „Tygodnik Mazowsze”; współpracownik Solidarności Walczącej; 30 IV 1983 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Legnicy, następnie we Wrocławiu, 30 VI 1983 zwolniony; we IX 1983 zwolniony z pracy, 1983-1984 kierownik warsztatu Inżynierii Miejskiej Legnica, 1984-1986 majster na budowie Energomontażu-Zachód we Wrocławiu – Wielki Zespół Budów Legnica, 1986-1988 pracownik w Zakładzie Wulkanizacyjnym Jana Sikory.

Od 1988 właściciel zakładu Decart Firmowy Serwis Ogumienia Mieczysław Koza w Legnicy. IV-VI 1989 działacz KO „S” tamże. Od 2000 członek Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy, struktury kościelne, faktycznie posiadające charakter stowarzyszeń, których celem było wzmocnienie moralne i rozwój duchowy pracujących, a także pobudzenie ich do aktywności w życiu zawodowym i społecznym. Ich działalność nie zawsze była całkowicie jawna. Pierwsze DLP powstały w 1973, szczególny rozkwit tych struktur, często przy współudziale laikatu, nastąpił w okresie stanu wojennego i delegalizacji „S”, co wynikało z bieżących potrzeb – głównie pomocy internowanym działaczom związku, ale także np. potrzeby wspólnotowości czy dalszego samokształcenia po zawieszeniu działalności kursów organizowanych w ramach tzw. Uniwersytetu Latającego. Zazwyczaj opiekunami duszpasterstw byli księża diecezjalni: proboszczowie albo delegowani do tej pracy wikariusze, np. Jerzy Popiełuszko, który od I 1979 pełnił posługę jako duszpasterz średniego personelu medycznego w archidiecezji warszawskiej. Jednym z prężniej działających DLP kierował w parafii św. Maksymiliana w nowohuckich Mistrzejowicach ks. Kazimierz Jancarz, który organizował tam m.in. czwartkowe Msze za Ojczyznę. Z duszpasterstwem tym był związany ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Często opiekę nad DLP sprawowali także księża zakonnicy. DLP przede wszystkim pogłębiały świadomość chrześcijańską; ich członkowie poznawali katolicką naukę społeczną, papieskie encykliki, aktualności z życia gospodarczego i społecznego. W ramach DLP organizowano od 1982 Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy, która w 3. sobotę i niedzielę IX każdego roku wyruszała (i wyrusza) na Jasną Górę. DLP organizowały pielgrzymki także do innych miejsc kultu religijnego. Choć wszystkie one miały charakter religijny, pozwalały zarazem pracownikom, szczególnie tym zrzeszonym w „S”, na zamanifestowanie jedności i starań w walce o wolność, godność człowieka pracy i prawa pracownicze. Przeciwko DLP protestowały niejednokrotnie władze państwowe, traktując ich działalność jako zagrożenie w sferze wpływu na środowiska robotnicze. DLP prowadziły ponadto działalność samokształceniową, budowały poczucie wspólnoty w kręgu wartości chrześcijańskich, wywierały pozytywny wpływ na życie religijne, społeczne, rodzinne, zawodowe i polityczne. ’90 tamże.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

Rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Legnicy w ramach KE krypt. Organizator.

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Lubin

Opcje strony

do góry