Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kowrygo Piotr

Piotr Kowrygo, ur. 18 I 1926 w Tatarskim na Wileńszczyźnie (obecnie Litwa), zm. 8 II 1988. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydz. Inżynieryjno-Budowlany (1954).

Od 1945 w Gliwicach. Pracownik PKP, Biprokwasu, Proergu, 1967-1987 Biura Studiów i Projektów Górniczych w Gliwicach. 1977-1980 sporadycznie kolporter pism niezależnych, m.in. od 1979 „Biuletynu Dolnośląskiego” (we współpracy z Kornelem Morawieckim).

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w BSiPG, następnie skarbnik KZ.

Od 13 XII 1981 członek II Garnituru Gliwickiej Delegatury „S”, współorganizator kolportażu wydawnictw podziemnych (m.in. „Biuletyn II Garnituru Gliwickiej Delegatury „S” następnie „Manifestacja Gliwicka”, „RIS”, „Głos Śląsko-Dąbrowski”, „Tygodnik Mazowsze”) oraz środków finansowych na działalność grupy; w I 1983 przejął od Tadeusza Drzazgowskiego kierownictwo II GGD „S” oraz redakcję pisma „Manifestacja Gliwicka”; nawiązał ściślejszą współpracę z RKW „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego; od 1983 członek RKW.

Andrzej Jarczewski

Region Śląsko-Dąbrowski, Gliwice

Opcje strony

do góry