Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kozłowski Kosma

Kosma Kozłowski, ur. 11 III 1964 w Poznaniu. Absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej, Wydz. Lekarski (1990), doktorat (2000).

Po 13 XII 1981 członek organizacji uczniowskiej Polska Młodzież Walcząca. Od 1983 uczestnik koła samokształceniowego przy Duszpasterstwie Akademickim przy kościele NSPJ w Szczecinie, uczestnik spotkań studentów z podziemnymi działaczami „S”, m.in. w mieszkaniach Ewarysta Waligórskiego i Jana Tarnowskiego. 1983–1989 kolporter w środowisku studenckim podziemnych pism m.in. „Aneks”, Obraz”, „Tygodnik Mazowsze”, „Czarna Skrzynka”, „Lustro”, „Obecność” oraz książek wydawnictw: NOWa, Puls, Krąg, V, oraz Instytutu Literackiego w Paryżu. W VIII 1988 członek grupy organizującej pomoc dla strajkujących w szczecińskim porcie i Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej zorganizowanej przy kościele św. Andrzeja Boboli w Szczecinie (oo. jezuici); odpowiedzialny za segregację leków i środków opatrunkowych oraz opiekę medyczną nad strajkującymi. W X 1988 inicjator reaktywowania NZS w PAM, 22 IV 1989 uczestnik Krajowego Nadzwyczajnego Zjazdu NZS we Wrocławiu i wiceprzew. Komitetu Uczelnianego; od 1988 zw. z Ruchem WiP, organizator spotkań i projekcji filmów.

1990–2000 lekarz asystent, st. asystent w II Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej PAM, 2001–2004 ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Powiatowego w Gryfinie, od 2005 właściciel Niepublicznego Centrum Medycznego Sonomed w Szczecinie.

25 XI 1987 – 15 II 1990 rozpracowywany przez Wydz. III-1/WOKPP WUSW w Szczecinie w ramach SOR krypt. Grafika.

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry