Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kozłowski Kosma

Kosma Kozłowski, ur. 11 III {ur|1964 w Poznaniu. Absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej, Wydział Lekarski (1990), w 1997 lekarz specjalista chirurg, w 2000 dr n. med.

Po 13 XII 1981 uczestnik uczniowskiej organizacji Polska Młodzież Walcząca w Szczecinie. Od 1983 uczestnik koła samokształceniowego przy Duszpasterstwie Akademickim o.o. chrystusowców (wokół Wojciecha Tadajewskiego), uczestnik spotkań studentów z opozycjonistami i wybitnymi osobowościami w domach rodziny Waligórskich, Tarnowskich, kolporter wydawnictw podziemnych w środowisku studenckim. 1986-1987 uczestnik akademickich warszawskich pielgrzymek do Częstochowy organizowanych przez ks. Tadeusza Talika, współwykonawca transparentów, koncertów przy gitarze. W VIII i IX 1988 członek Grupy Pomocowej u o.o. jezuitów wspierającej logistycznie strajki w Szczecinie, odpowiedzialny za segregację leków i środków opatrunkowych oraz opiekę nad strajkującymi we wszystkich szczecińskich zakładach. W X 1988 inicjator reaktywowania NZS w Pomorskiej Akademii Medycznej, uczestnik Krajowego Nadzwyczajnego Zjazdu NZS we Wrocławiu, wiceprzewodniczący Komitetu Uczelnianego NZS uczestniczący w Radach Wydziału. Od 1988 związany z Ruchem WiP w grupie Adama Zadwornego, Wojciecha Tadajewskiego, Marka Adamkiewicza, Roberta Naklickiego, gospodarz „domu otwartego” dla opozycjonistów, organizator spotkań, seansów filmowych. 17 IX 1988 współwykonawca koncertu ''Długośmy na ten dzień czekali'' po Mszy za Ojczyznę w kościele o.o. chrystusowców, w 1989 współwykonawca koncertu charytatywnego dla NZS w klubie studenckim „Trans” w Szczecinie.

1990-2000 lekarz asystent, starszy asystent w II Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej PAM, 2001-2004 ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Powiatowego w Gryfinie, od 2005 właściciel Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Sonmed” w Szczecinie.

 

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry