Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kozłowski Mirosław

Mirosław Kozłowski, ur. 11 XI 1948 w Elblągu. Ukończył ZSZ nr 1 tamże (1965).

1965-1967 monter w Elektrociepłowni Elbląg; 1967-1969 zasadnicza służba wojskowa; 1969-1998 pracownik Elbląskich Zakładów Energetycznych, do 1989 monter, brygadzista.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w EZE, następnie KZ.

Po 13 XII 1981 kolporter ulotek, 14 XII 1981 uczestnik akcji protestacyjnej w EZE; następnie współorganizator zbierania składek na rzecz osób represjonowanych.

1989-1998 przewodniczący KZ, Komisji Międzyzakładowej przy EZE, oddelegowany do pracy w KZ, delegat na kolejne WZD Regionu Elbląskiego, członek ZR, Sekcji Krajowej Energetyki „S”, 1994-1998 członek Rady SKE, od 1998 przewodniczący ZR Elbląskiego, na etacie w ZR, delegat na kolejne KZD, członek KK „S”. W 2005 współzałożyciel, do 2009 prezes Stowarzyszenia Rozwój i Praca Praca „Praca”, pismo wydawane X 1986 – 1989 przez Duszpasterstwo Ludzi Pracy Archidiecezji Warszawskiej. Przyszłością Samorządu.

 

Karolina Ciechorska-Kulesza

Elblag, Region Elbląg

Opcje strony

do góry