Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kozłowski Stefan

Stefan Kozłowski, ur. 27 V 1955 w Wiesbaden (RFN). Absolwent IX LO w Szczecinie (1979).

W Polsce od 1956. W XII 1970 uczestnik demonstracji i walk ulicznych. 1978-1979 tokarz w Zakładach Mechanicznych Polmo w Szczecinie. 1977-1978 uczestnik spotkań w szczecińskim Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym ROPCiO; od 1978 działacz Biura Interwencyjnego KSS KOR; w 1979 współautor i sygnatariusz Karty Praw Robotniczych, organizator spotkań z Janem Lityńskim, Stefanem Kisielewskim, Kazimierzem Wóycickim; 11 X 1979 współzałożyciel WZZ Pomorza Zachodniego (z Janem i Mirosławem Witkowskimi, Kazimierzem Doboszem, Tadeuszem Kociełowiczem, Danutą Grajek i Zdzisławem Podolskim), członek redakcji „Robotnika” (Warszawa), „Robotnika Szczecińskiego”, kolporter niezależnych wydawnictw, m.in: NOWej, „Krytyki” i „Głosu”, w środowisku pracowników Stoczni Remontowej Parnica, Zakładów Chemicznych Police, Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej oraz w środowisku akademickim. 1980-1983 bosman w Centralnym Ośrodku Szkoleniowym Żeglarstwa przy Polskim Związku Żeglarstwa w Trzebieży.

20-30 VIII 1980 uczestnik strajku w Stoczni Szczecińskiej im Adolfa Warskiego, doradca delegatów SR Parnica i WPKM do MKS.

W nocy 12/13 XII 1981 internowany w AŚ KW MO w Szczecinie, od 13 XII 1981 w Ośr. Odosobnienia w Goleniowie, od 4 I 1982 w Wierzchowie: 13 II 1982 pobity, także na tzw. ścieżce zdrowia; współwydawca pisma internowanych „Wierzchowo Nius” i druków okolicznościowych, w VI 1982 podczas pobytu na przepustce uciekł, do X 1982 w ukryciu, 3 XI 1982 zatrzymany, przewieziony do Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku, 22 XI 1982 zwolniony. 1983-1984 współzałożyciel autor, redaktor, organizator działalności wydawniczej podziemnego miesięcznika „Obraz”; działacz w grupie skupionej wokół pisma oraz wokół Wojciecha Soińskiego i Michała Paziewskiego.

Od III 1984 na emigracji w RFN. Od 1985 organizator funduszy na sprzęt dla podziemnego wydawnictwa Przedświt w Warszawie i NZS w Szczecinie. 1986-1989 sekretarz redakcji miesięcznika „Archipelag” (wydawanego w Berlinie i rozprowadzanego po całym świecie), autor w prasie emigracyjnej i Radiu Wolna Europa. Od 1986 właściciel zakładu szkutniczego w Berlinie. 1990-1992 redaktor naczelny, następnie z-ca redaktora naczelnego w tygodniku ZR „S” Pomorza Zachodniego „Jedność”. Od 1994 ponownie w Berlinie; od 1996 prowadzi działalność usługowo-rzemieślniczą tamże.

Rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Szczecinie w ramach SOR krypt. Rogacz.

 

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry