Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kozyra Marian

Marian Kozyra, ks., ur. 24 I 1933 w Zamościu, zm. 10 II 2009 w Lublinie. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie, święcenia kapłańskie (1956); absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1972).

1956-1960 wikariusz w parafii św. Agnieszki w Lublinie, 1960-1963 w parafii św. Mikołaja w Hrubieszowie, 1963-1964 w parafii św. Bartłomieja w Łopienniku, 1964-1969 w parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie, 1969-1976 proboszcz parafii św. Rocha w Czułczycach k. Chełma, od 1976 proboszcz i dziekan parafii św. Marii Magdaleny w Łęcznej z zadaniem objęcia opieką duchową pracowników tworzącego się Lubelskiego Zagłębia Węglowego (kontakt z duszpasterzami górników na Górnym Śląsku), inicjator duszpasterstwa górników w Łęcznej. Wzywany do Urzędu ds. Wyznań w Lublinie w związku z tematyką pracy magisterskiej dot. problematyki nauczania religii w PRL i prowadzonymi ankietami wśród młodzieży; w 1972, po odmowie udzielenia informacji nt. władz kurii i seminarium, odmówiono mu wydania paszportu na wyjazd do Wielkiej Brytanii. 4 XII 1976 organizator pierwszych w Łęcznej uroczystości ku czci św. Barbary (z poświęceniem przez bp. Zygmunta Kamińskiego sztandaru górniczego z wizerunkiem patronki górników). Od 1977 inicjator uroczystości i celebrans nabożeństw dla środowisk pracowniczych Łęcznej (górnicy, służba zdrowia, oświata).

Od 1980 duszpasterz rolników, m.in. od 1981 organizator corocznych uroczystości ku czci patrona rolników św. Izydora Oracza w kaplicy wybudowanej w Ciechankach Łęczyńskich (okazja do spotkań działaczy „S” RI Regionu Środkowo-Wschodniego). 14 XII 1980 organizator (we współpracy z górniczą „S”) pierwszej mszy na terenie KWK Bogdanka. 3 V 1981 inicjator poświęcenia sztandaru „S” Przedsiębiorstwa Robót Górniczych w Łęcznej oraz krzyży, umieszczonych tego dnia w salach LO w Łęcznej.

14 XII 1981 przewieziony przez funkcjonariuszy SB z plebanii do Komisariatu MO w Łęcznej, gdzie bezskutecznie próbowano na nim wymóc podpisanie tzw. lojalki. 1981-1987 odprawiał Msze za Ojczyznę w Łęcznej. Od 1983 kanonik honorowy kapituły kolegiaty zamojskiej; od 1987 proboszcz parafii św. Agnieszki w Lublinie; od 1995 kanonik honorowy kapituły lubelskiej. Od 2003 na emeryturze.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Łęczna

Opcje strony

do góry