Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Krajewski Andrzej Jan

Andrzej Jan Krajewski, ur. 24 XI 1949 w Warszawie. Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, kierunek ekonomia (1971).

1971-1978 reporter w „Ekspresie Wieczornym” w Warszawie, 1978-1980 kierownik działu w „Razem”, 1980-1981 kierownik działu w „Przeglądzie Technicznym”. 1967-1971 w ZSP, od 1974 w SDP, 1977-1979 w PZPR.

Od 1980 w „S”, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła Wydawców Sigma; 1980-1981 członek ZR Mazowsze, w 1981 delegat na I KZD. XI 1980 – 1981 współpracownik „Niezależności”.

1982-1986 redaktor „Firmy”, 1982-1984 tłumacz „Yomiuri Shimbun” w Warszawie, 1984-1986 tłumacz w „Washington Post” w Warszawie. Autor w „CDN”, „Vacacie” i „Praworządności”. 1986-1988 stypendysta Fulbrighta, 1988-1989 redaktor „Nowego Dziennika” (Nowy Jork).

1989-1990 doradca wicepremiera i ministra finansów Leszka Balcerowicza, korespondent w Warszawie Polish Television Network (Nowy Jork). W 1990 redaktor w TVP, 1990-1994 korespondent TVP i Polskiego Radia w Waszyngtonie, 1994-2001 redaktor naczelny „Przeglądu Reader's Digest”. 1995-1998 członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Stypendystów Fulbrighta. 1995-1997 wiceprezes Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Sztuka w Warszawie. 1996-2001 wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim, Wydz. Dziennikarstwa. 1997-2002 prezes Klubu Dziennikarzy Europejskich, 2002-2004 wiceprezes. 2001-2003 z-ca redaktora nacz. „Forum”. 2001-2004 członek Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy. 2003-2005 dyr. Centrum Monitoringu Wolności Prasy. Od 2005 niezależny dziennikarz.

Autor ''Cicerone'' (Most, 1987), ''Region USA'' (Aneks, Londyn, 1989), ''Kiedy Polska'' (Prawy Margines, Warszawa 1989).

Do 24 V 1989 rozpracowywany przez Wydz. II Dep. II MSW w ramach SOS.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry