Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Krajewska-Hofman Wanda

Wanda Krajewska-Hofman, ur. 1 VII 1936 w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Psychologii (1960).

W 1952 członek szkolnej organizacji w Międzyrzecu Podlaskim; wykonała i rozklejała plakaty antyradzieckie. 13 VII 1952 – 31 X 1954 aresztowana za przynależność do szkolnej organizacji młodzieżowej w Międzyrzecu Podlaskim, przetrzymywana w areszcie śledczym w Białej Podlaskiej i Lublinie, 13 I 1953 skazana przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Lublinie na 6 lat więzienia i 2 lata utraty praw obywatelskich, w wyniku rewizji wyrok zmniejszono do 5 lat więzienia, w wyniku amnestii wyrok zmniejszono do 2,5 roku, 13 III 1954 wyszła na przerwę ze względu na stan zdrowia, 31 X 1954 postanowieniem sądu przedterminowo zwolniona, z powodu pozbawienia praw obywatelskich nie dostała zezwolenia na dalszą naukę. Dzięki odpowiedniej legalizacji ukończyła korespondencyjne liceum ogólnokształcące w Lublinie (1954) i została przyjęta na studia. XI-X 1956 członek Młodzieży Demokratycznej na UW; uczestnik spotkań, zbiórki ulicznej na rzecz powstania węgierskiego. 1960-1963 psycholog w Pogotowiu Opiekuńczym w Warszawie; 1963-1969 psycholog w Domu Małego Dziecka nr 2 i nr 4; 1969-1972 kierownik i psycholog w Domu Małego Dziecka nr 4; 1972-1980 psycholog w Poradni Wychowawczo-Zawodowej na Żoliborzu; 1980-1996 psycholog w Poradni Wychowawczo-Zawodowej nr 4 Praga Południe; od 1996 na emeryturze.

IX-X 1980 członek NSZZ PNTiO; członek grupy założycielskiej Komisji Dzielnicowej Praga Południe. Od IX 1980 w „S”; XII 1980 – 1981 członek Komisji Międzyzakładowej; organizatorka biblioteki wydawnictw niezależnych, w 1981 członek Terenowej Komisji Współpracy na Pradze Południe, w IV 1981 delegat na rozmowy z Ministrem Oświaty na temat oceny realizacji porozumienia z XI 1980.

W XII 1981 uczestniczka ukrycia biblioteki związkowej. XII 1981 – 1989 członek i łączniczka Tajnej Komisji Międzyzakładowej; kolporterka wydawnictw podziemnych, organizatorka sieci kolportażu dla nauczycieli w Bibliotece Pedagogicznej, wypożyczała książek z biblioteki wydawnictw niezależnych, organizatorka spotkań dla nauczycieli, uczestniczka zbierania składek, kolportażu ulotek, demonstracji, prowadziła kartoteki represjonowanych uczniów i nauczycieli. 1982-1989 współorganizatorka Studium Kultury Chrześcijańskiej przy kościele św. Trójcy.

Od 1989 w „S”; 1989-2006 przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania nr 387. 1989-2002 radna województwa warszawskiego, następnie mazowieckiego. 1999-2007 członek Rady Społecznej przy Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Jana Bogdanowicza. Od 2003 członek i członek zarządu Towarzystwa im. Stanisława ze Skalbimierza; członek zarządu Inicjatywy Wydawniczej Biblioteka im. Św. Jadwigi. 2004-2008 członek Rady Społecznej przy Mazowieckim Oddziale Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. 2009-2010 radna m.st. Warszawy z listy PiS.

Wyróżniona Nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania (1979), Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej (1991). Odznaczona Krzyżem Więźnia Politycznego (1998), Medalem KEN (2001).

 

Anna Grażyna Kister

Opcje strony

do góry