Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kramarski Jan

Jan Kramarski, ur. 8 II 1949 w Częstochowie, zm. 16 VIII 2006 w Katowicach. Ukończył Zasadniczą Szkołę Metalową w Częstochowie (1966).

1966-1976 pracownik Częstochowskich Zakładów Metalowych Domgos, następnie Zakładów Metalowych Predom-Czemet w Częstochowie, do 1983 częstochowskiego Zakładu nr 6 bielskiej Fabryki Samochodów Małolitrażowych.

Od IX 1980 w „S”, współorganizator struktur „S” w swoim zakładzie.

W III 1982 współzałożyciel (ze Zbigniewem Muchowiczem, Władysławem Trzeciakiem) podziemnego pisma „CDN” w Częstochowie. III 1982 – IV 1983 współorganizator druku, drukarz podziemnych pism: „CDN”, „Nadzieja” (druk w swoim mieszkaniu). Od VI 1982 członek Międzyzakładowego Komitetu Koordynacyjnego, od XII 1982 Tymczasowej Komisji Regionalnej. XI 1982 – III 1983 w kontakcie z Małgorzatą Dodacką z Wydawnictwa CDN w Warszawie, której przekazywał nr. „CDN”. 17 IV 1983 zatrzymany w trakcie drukowania, 18 IV 1983 aresztowany, przetrzymywany w areszcie KW MO w Częstochowie, 28 VII 1983 zwolniony na mocy amnestii; w IV 1983 zwolniony z pracy. 1983-1987 pracownik Biura Techniczno-Konstrukcyjnego w Częstochowie (oddział Centralnego Związku Spółdzielni Niewidomych), od III 1987 na rencie, dodatkowo zatrudniony w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Elekromet w Częstochowie (oddział Krajowego Związku Elektrometalowych Spółdzielni Pracy). 1985-1988 współpracownik Herberta Dąbka (współorganizatora poligrafii RKK w Częstochowie), w 1986 drukarz częstochowskiej edycji (tzw. wydanie C) podziemnego pisma „KOS” (współpraca z H. Dąbkiem i Z. Muchowiczem), 1986-1987 „Nadziei”, 1986-1988 „Wytrwamy”, 1987-1988 „CDN” (druk nadal w swoim mieszkaniu). 28-30 I 1984, 10-12 XI 1984, 13-15 VIII 1986 po rewizjach w mieszkaniu zatrzymywany na 48 godz. 15 VI 1986 sygnatariusz listu otwartego do Sejmu PRL z apelem o nawiązanie dialogu z „S”.

1989-2000 pracownik Wojewódzkiej Spółdzielni Niewidomych Renoma, 2000-2006 firmy Automex Ociepa.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000).

1982-1984 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Częstochowie w ramach SOR krypt. CDN; 1984-1986 przez Wydz. V WUSW w Częstochowie w ramach SOR krypt. Minister; w 1986 w ramach SOR krypt. Komisja.

Wojciech Rotarski

Częstochowa, Region Częstochowa

Opcje strony

do góry