Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kramek Franciszek

Franciszek Kramek, ur. 10 XII 1934 w Szymanowie k. Lipska, zm. 2 III 2015 w Radomiu. Ukończył Technikum Mechaniczne przy Zakładach Metalowych im. gen. Waltera w Radomiu (1963).

1951–1991 kontroler jakości w ZM im. gen. Waltera/ZM Predom-Łucznik im. gen. Waltera/ZM Łucznik SA.

Od IX 1980 w „S”, współorganizator jej struktur w zakładach pracy regionu Ziemia Radomska.

Po 13 XII 1981 drukarz, kolporter podziemnego pisma „Wolny Robotnik” (organ prasowy podziemnej „S” w regionie radomskim). 9 IV 1982 zatrzymany, internowany w Ośr. Odosobnienia w Kielcach-Piaskach (13–22 VI 1982 uczestnik głodówki), nast. w Łupkowie, Załężu, ponownie w Łupkowie, 19 XI 1982 zwolniony. XI 1982–XI 1983 współpracownik podziemnego pisma TKZ ZM w Radomiu „Solidarni” (zbieranie materiałów, kolportaż). 20 IX 1985 aresztowany podczas spotkania drukarzy podziemnych w Kozienicach (drukowanie i rozpowszechnianie ulotek nawołujących do bojkotu wyborów do Sejmu PRL), osadzony w AŚ w Radomiu, 19 XI 1985 zwolniony, 27 VII 1986 umorzenie postępowania na mocy amnestii przez Sąd Rejonowy w Radomiu. 1986–1989 kolporter podziemnych pism, zatrzymywany, kilkakrotnie przesłuchiwany, rewizje w mieszkaniu. 1988–1989 skarbnik TKZ w ZM Łucznik, od X 1988 członek MKR.

1989–1990 członek KO „S” w Radomiu. 1989–1991 Prezydium KZ, 1989–1999 delegat na WZD Regionu Ziemia Radomska. Od 1991 na emeryturze, od 1992 członek Koła Emerytów i Rencistów „S” przy ZM Łucznik, 1991–2001 w PC, od 2001 w PiS.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012) oraz pośmiertnie Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

13 IV 1982–21 XII 1987 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Radomiu w ramach SOR krypt. Akcja/KE krypt. Bramka/SOR krypt. Dublet; 24 XI 1988–19 IX 1989 w ramach SOR krypt. Rondo.

Bogusław Bek

Region Ziemia Radomska, Radom

Opcje strony

do góry