Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Krasnodębski Karol

Karol Krasnodębski, ur. 3 IX 1929 w Warszawie. Absolwent Politechniki Krakowskiej (1961).

Kierownik Laboratorium Centralnego w Fabryce Obrabiarek Specjalizowanych Ponar w Tarnowie (od 1981 Zakłady Mechaniczne Ponar Tarnów).

Od IX 1980 w „S”; 17 IX 1980 współinicjator Komitetu Założycielskiego w FOS Ponar, przewodniczący; od X 1980 w Tarnowskiej Komisji Koordynacyjnej „S”; od 14 I 1981 przewodniczący KZ; od IX 1981 kierownik Delegatury ZR Małopolska w Tarnowie; 12 X 1981 współzałożyciel KOWzP w Tarnowie; 11 IX 1981 sygnatariusz listu otwartego do wojewody tarnowskiego w sprawie zaopatrzenia; 3 XII 1981 poinformował rolników z „S” RI strajkujących w Brzostku o poparciu ZR Małopolska.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa i AŚ w Krakowie, 30 IV 1982 zwolniony, 10 VI 1982 ponownie internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, 15 VIII 1982 internowanie zamieniono na areszt, osadzony w ZK w Tarnowie, w X 1982 podjął 14-dniową głodówkę, 15 XI 1982 zwolniony. Po powrocie do pracy zdegradowany do stanowiska technologa. Współzałożyciel, animator tarnowskiego Duszpasterstwa Ludzi Pracy. Wielokrotnie zatrzymywany, skazywany przez kolegia ds. wykroczeń. 23 II 1984 aresztowany, osadzony w ZK w Załężu k. Rzeszowa, w VIII 1984 zwolniony na mocy amnestii; w V 1984 dyscyplinarnie zwolniony z pracy, od 1984 na rencie. W 1985 uczestnik organizowanej w kościele św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie-Bieżanowie głodówki z udziałem m.in. Anny Walentynowicz. W 1986 redaktor podziemnego pisma „Nadzieja”. 29 XII 1986 ukarany przez kolegium ds. wykroczeń za składanie kwiatów 11 XI pod Pomnikiem Niepodległości, 18 VII 1987 skazany na karę grzywny za posiadanie podziemnych wydawnictw. We IX 1988 organizator Komitetu Założycielskiego „S” w ZM Ponar Tarnów.

1989-1991 poseł RP z listy KO „S”, członek Komisji Obrony Narodowej. W 1991 założyciel, prezes, członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Mościce. Obecnie na emeryturze.

Odznaczony Medalem Zasłużony dla Małopolskiej Solidarności (2000), Medalem Niezłomnym w Słowie (2010).

Do 29 VII 1981 rozpracowywany przez Wydz. III-A KW MO w Tarnowie w ramach SOR; do 22 XI 1984 przez Wydz. V WUSW w Tarnowie w ramach SOR; do 3 XII 1985 przez Wydz. V WUSW w Tarnowie w ramach SOR.

Sławomir Chmura

Region Małopolska, Tarnów

Opcje strony

do góry