Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Krasnodębski Karol

Karol Krasnodębski, ur. 3 IX 1929 w Warszawie. Absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydz. Mechaniczny (1961).

1965–1984 członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (sekretarz oddziału wojewódzkiego), 1975–1984 rzeczoznawca Naczelnej Organizacji Technicznej.

W 1951 pracownik Wytwórni Chemicznej nr 9 w Łęgnowie k. Bydgoszczy, 1951–1952 technolog w Centralnym Zarządzie Przemysłu Erg w Warszawie, 1952–1984 technolog, kierownik sekcji w Laboratorium Centralnym, kierownik Laboratorium Centralnego w Zakładach Mechanicznych w Tarnowie (1975–1981 Fabryka Obrabiarek Specjalizowanych Ponar Tarnów).

Od IX 1980 w „S”; IX 1980 współinicjator, przew. Komitetu Założycielskiego; od X 1980 członek Tarnowskiej Komisji Koordynacyjnej „S”; od I 1981 przew. KZ, od IX 1981 kierownik Delegatury ZR Małopolska w Tarnowie; 12 X 1981 współzałożyciel KOWzP w Tarnowie.

13 XII 1981 internowany. przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, szpitalu AŚ w Krakowie, 30 IV 1982 zwolniony, 10 VI 1982 ponownie internowany w Załężu (przypisywano mu inspirację strajku 13 V 1982 w ZM, 15 VIII 1982 uzyskał przepustkę na leczenie, 16 VIII aresztowany po rewizji w mieszkaniu, przetrzymywany w ZK w Tarnowie (w X 1982 podjął głodówkę po delegalizacji „S”), 15 XI 1982 zwolniony. Po powrocie do pracy przeniesiony na gorsze stanowisko. 1982–1984 członek Tymczasowej Tarnowskiej Komisji Koordynacyjnej „S”/Tarnowskiej Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej „S” Robotników i Chłopów, w 1983 koordynator w MKS Małopolski Południowo-Wschodniej. 1982–1989 organizator kolportażu podziemnych pism, m.in. „Tygodnik Mazowsze”, „Hutnik”, „Tarnina” (w mieszkaniu punkt kolportażowy), Pielgrzymek Ludzi Pracy na Jasną Górę, mszy za Ojczyznę w bazylice katedralnej Narodzenia NMP i w kościele Świętej Rodziny w Tarnowie, uroczystości patriotycznych przy Grobie Nieznanego Żołnierza tamże; w 1983 współzałożyciel, animator tarnowskiego Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele Świętej Rodziny tamże. 1983–1984 współpracownik podziemnego pisma „Tarnina”. Wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, trzykrotnie ukarany grzywnami przez kolegia ds. wykroczeń (5 II 1985, 29 XII 1986, 18 VII 1987). 23 II 1984 aresztowany, przetrzymywany w areszcie RUSW w Dębicy i Rzeszowie, 7 VIII zwolniony na mocy amnestii; w V 1984 zwolniony z pracy; od 1984 na rencie. W III 1985 uczestnik głodówki rotacyjnej w kościele Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie. W 1986 redaktor podziemnego pisma „Nadzieja”. We IX 1988 organizator (z Leonardem Łąckim, Tadeuszem Kurlejem, Marianem Pamułą) Komitetu Założycielskiego „S” ZM.

W 1989 przew. KO w Tarnowie, 1989–1991 poseł RP z listy KO. Od 1991 założyciel, prezes, przew. rady nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Mościce tamże. W 1993 pełnomocnik wojewody tarnowskiego ds. wyprowadzenia wojsk Federacji Rosyjskiej. Od 1994 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015), Złotym Krzyżem Zasługi (2007), medalem Zasłużony dla NSZZ Solidarność Regionu Małopolska (2000).

11 III – 29 VII 1981 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Tarnowie w ramach SOR krypt. Propaganda; 13 VIII 1982 – 22 XI 1984 przez Wydz. V KW MO/WUSW w ramach SOR krypt. Struktura; 28 II – 3 XII 1985 przez Wydz. V WUSW w ramach SOR krypt. Skrzynka; od 17 XII 1985 w ramach KE krypt. Akacja; III 1986 – I 1990 przez Wydz. III/WOKPP w ramach SOR krypt. Veto.

 

Sławomir Chmura

Region Małopolska, Tarnow

Opcje strony

do góry