Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kraska Urszula

Urszula Kraska, ur. 26 X 1945 w Pabianicach. Absolwentka Politechniki Łódzkiej, Wydz. Chemiczny (1969).

1966-1973 uczestniczka Duszpasterstwa Akademickiego przy kościele św. Mateusza w Pabianicach. W III 1968 uczestniczka wiecu studentów na PŁ. 1969-2006 zatrudniona w Pabianickich Zakładach Farmaceutycznych Polfa.

Od IX 1980 w „S”, skarbnik Komitetu Założycielskiego w Polfie Pabianice, od I 1981 przewodnicząca KZ; od II 1981 członek Komisji Rewizyjnej przy MKK w Pabianicach; V/VI 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Łódzka, członek ZR; 30 VII 1981 współorganizatorka marszu głodowego kobiet w Pabianicach, jedna z prowadzących.

14-15 XII 1981 uczestniczka strajku w Polfie, przewodnicząca KS, następnie przewodnicząca TKZ, współorganizatorka zbierania składek związkowych, m.in. na rzecz represjonowanych Zdzisława Kuchlera, Marka Chwalewskiego i Janusza Tomaszewskiego, na druk podziemnego pisma „Wolna Solidarność”, na rzecz strajkujących w Hucie im. Lenina w V 1988.

W 1989 członek KO Katolików Świeckich w Pabianicach, w 1990 KO „S” w Pabianicach. 1998-2002 radna Powiatu Pabianice. Od 1997 współpracowniczka pabianickiego oddziału Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego 1939-1956.

Odznaczona medalem O Niepodległość Polski i Prawa Człowieka 13 XII 1981 – 4 VI 1989 (2002).

1983-1989 rozpracowywana przez KM MO/RUSW w Pabianicach i Wydz. III WUSW w Łodzi w ramach SOR krypt. Drukarnia.

 

Tomasz Czarnecki

Region Ziemia Łódzka, Pabianice

Opcje strony

do góry