Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Krasulski Leonard Seweryn

Leonard Seweryn Krasulski, ur. 8 XI 1950 w Sopocie. Ukończył SP nr 2 w Sopocie (1963).

1966-1968 uczeń mistrzowski w Państwowym Przedsiębiorstwie Foto-Optycznym w Gdańsku. W 1968 pracownik Stoczni Gdańskiej im. Lenina, 1968-1969 pracownik umysłowy Ośrodka Informatyki Zjednoczenia Przemysłu Okrętowego tamże. Od 23 X 1969 zasadnicza służba wojskowa, 8 X 1971 – 15 II 1976 służba zawodowa w Wojsku Polskim. 23 III – 25 X 1976 sanitariusz w ZOZ w Elblągu. 15 XI 1976 – 27 V 1978 pracownik KWK Czerwone Zagłębie w Sosnowcu. Od 24 VII 1978 rozwoziciel napojów w Zakładach Piwowarsko-Słodowniczych w Elblągu.

W VIII 1980 organizator strajku, członek KS w ZPS w Elblągu i Zakładach Przemysłu Tytoniowego tamże. Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie KZ w ZPS; współorganizator i przewodniczący Krajowej Sekcji Przemysłu Piwowarskiego „S”, wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Przemysłu Spożywczego.

15 XII 1981 współorganizator akcji protestacyjnej w ZPS (wiec, oflagowanie zakładu, akcja ulotkowa), 16 XII 1981 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Elblągu, 4 I 1982 skazany wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni na 5 lat więzienia, osadzony w ZK w Bartoszycach, następnie w Braniewie, 30 IV 1983 zwolniony warunkowo na mocy aktu łaski Rady Państwa (zastosowano 4-letni okres próbny). 1983-1989 bez zatrudnienia. 2-10 V 1988 i 22 VIII – 1 IX 1988 uczestnik strajków w Stoczni Gdańskiej. W 1988 sygnatariusz petycji MKS w Gdańsku do władz PRL o reaktywowanie „S”.

W 1989 członek KO przy Przewodniczącym „S” L. Wałęsie; uczestnik kampanii wyborczej KO „S”, organizator kampanii Jarosława Kaczyńskiego do Senatu RP, następnie dyr. Biura Parlamentarnego w Kancelarii Senatu. W II 1989 współzałożyciel i wydawca niezależnego pisma „Browarek” w Elblągu. 1989-1993 przewodniczący Wojewódzkiego KO w Elblągu. 1989-2003 przewodniczący KZ „S” w ZP, delegat na kolejne WZD Regionu Elbląskiego, w 1989 członek MKK w Elblągu, 1989-1993 wiceprzewodniczący ZR (1989-1991 na etacie), 1989-1990 członek KKW, w IV 1990 delegat na II KZD, 1990-1993 członek KK. W 1990 współzałożyciel PC, prezes Zarządu Wojewódzkiego. We IX 1990 założyciel, następnie honorowy prezes Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym im. Matki Teresy z Kalkuty w Elblągu.

Od 1989 pracownik Elbrewery Company Ltd Sp. z o.o. (z-ca menedżera ds. transportu), następnie od 1999 Grupy Żywiec SA (kierownik transportu i administracji) i HBC Żywiec Trade Sp. z o.o. (kierownik ds. transportu i dystrybucji napojów i piwa, 2003-2005 kierownik administracji, oddelegowany na czas pełnienia funkcji posła). W 2001 członek założyciel PiS, prezes Elbląskiego Zarządu Okręgowego, przewodniczący Rady Regionalnej, członek Zarządu Głównego i Rady Politycznej, członek Komitetu Politycznego. Od 2005 poseł RP z listy PiS.

23 X 1980 – 23 XII 1982 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/IV KW MO w Elblągu w ramach SOR krypt. Konsolidacja/SO krypt. Plon/KE krypt. Piwosz; 7 III 1984 – 4 III 1988 przez Wydz. VI WUSW w Elblągu w ramach SOR krypt. Piwosz II.

 

Andrzej Kapuściński|Grzegorz Wołk

Elblag, Region Elbląg

Opcje strony

do góry