Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kraszewski Tomasz

Tomasz Kraszewski, ur. 20 III 1964 w Puławach. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydz. Historii (1993).

IX-XII 1981 jako uczeń Technikum Chemicznego zaangażowany w działalność Suwerennościowego Porozumienia Młodzieży na terenie Puław: działalność samokształceniowa, kolportaż materiałów niezależnych, plakatowanie.

Po 13 XII 1981 współzałożyciel tzw. konspiracyjnych struktur piątkowych (utworzonych w miejsce SPM), m.in. redaktor i drukarz podziemnego pisma młodzieżowego „Kret”; 13 VII 1982 aresztowany z grupą członków d. SPM, podczas aresztowania pobity przez funkcjonariuszy MO przy próbie ucieczki, przetrzymywany w KM MO w Puławach oraz areszcie KM MO i AŚ w Lublinie, 20 VII 1982 zwolniony, 14 XII 1982 Prokuratura Rejonowa w Puławach umorzyła warunkowo postępowanie karne przeciw członkom grupy z wyznaczeniem 2-letniego okresu próbnego. Od lata 1982 zaangażowany w działalność podziemia prowadzoną pod przykrywką jawnego Towarzystwa Przyjaciół Puław (m.in. reprodukowanie i powielanie zdjęć o tematyce historycznej i patriotycznej). W 1983 uczestnik akcji uporządkowania Górki Katyńskiej na Cmentarzu Komunalnym w Puławach. W 1984 i 1985 wykonawca napisów na kamieniach poświęconych przez puławską „S” ks. Jerzemu Popiełuszce: jednego ułożonego przy grobie ks. J. Popiełuszki na Żoliborzu w Warszawie, drugiego wmurowanego u stóp krzyża przed kościołem Wniebowzięcia NMP w Puławach. 1984-1986 zatrudniony jako elektromonter w Zakładach Azotowych w Puławach. 10-12 IV 1986 zatrzymany, kilkakrotnie wzywany do RUSW w Puławach, nakłaniany do podjęcia współpracy z SB pod groźbą powołania do wojska; wobec odmowy współpracy IV 1986 – IV 1988 zasadnicza służba wojskowa. 1988-1993 działacz NZS w Lublinie, m.in. w 1988 uczestnik drukowania legitymacji NZS.

Od 1993 nauczyciel w szkołach średnich Puław i okolic. 1995-1996 w ROP, 1996-1998 w Ruchu Katolicko-Narodowym. 1998-2002 radny Powiatu Puławy z listy AWS. 1999-2007 dyr. SP w Klementowicach k. Puław, 2007-2008 Zespołu Szkół Katolickich w Puławach. Od 2005 w PiS, od 2006 radny Miasta Puławy z listy PiS. 2005-2007 członek Komisji Międzyzakładowej „S” Pracowników Oświaty Ziemi Puławskiej.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000).

Marcin Dąbrowski

Puławy, Region Środkowo-Wschodni

Opcje strony

do góry