Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kras Waldemar

Waldemar Kras, ur. 14 V 1967 we Wrocławiu. Od 1982 uczeń ZSZ Mechaniczno-Elektrycznej we Wrocławiu; 1985-1987 Technikum Mechanicznego tamże.

1976-1979 w ZHP.

W 1981 uczestnik akcji plakatowych „S”.

13 XII 1981 uczestnik starć z ZOMO pod siedzibą ZR Dolny Śląsk. Współzałożyciel (z kilkoma kolegami) w szkole podstawowej organizacji Grupa Patriotów Polskich, która m.in. w I 1982 obrzuciła kamieniami komisariat MO przy ul. Grunwaldzkiej we Wrocławiu. 1981/1982 uczestnik akcji malowania napisów na murach, akcji ulotkowych i rozwieszania transparentów. Od 1982 drukarz podziemnego pisma „Młodzież” i współpracownik Polskiej Niezależnej Organizacji Młodzieżowej. Uczestnik demonstracji ulicznych we Wrocławiu, m.in. 13 i 28 VI, 31 VIII, 10 i 11 XI 1982, 8 III 1983, 1 i 3 V 1983. 1983-1986 wydawca i redaktor naczelny młodzieżowego podziemnego pisma „Impuls”; organizator szkoleń drukarzy. W 1984 drukarz „Z Dnia na Dzień”. 13 XII 1984 aresztowany (SB zlikwidowała jego drukarnię, rekwirując duże ilości materiałów poligraficznych), przetrzymywany w AŚ we Wrocławiu, 15 I 1985 zwolniony w wyniku poręczenia przez Klub Sportowy Juvenia, w którym trenował judo. 22 V 1985 wyrokiem Sądu Rejonowego we Wrocławiu-Śródmieściu skazany na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 4 lata (wyrok uniemożliwił mu naukę w Pedagogicznym Studium Technicznym). W 1986 wydawca i drukarz ostatniego numeru „Szkoły Podziemnej”. Od 1986 jeden z liderów Międzyszkolnego Komitetu Oporu. 1986-1987 redaktor naczelny i graficzny, autor (ps. E. Graf) dwutygodnika MKO „Szkoła”, do 1988 współpracownik redakcji. Od 1987 uczestnik wrocławskich happeningów Pomarańczowej Alternatywy, m.in. 25 VII 1987 „Precz z [u]pałami”, 6 XI 1987 „Wigilia rocznicy Rewolucji Październikowej”, 16 II 1988 „Karnawał popiera I i II etap reformy”, 21 III 1988 „Wiosna na Świdnickiej”; wydawca podziemnego pisma „Proletariusz” i ulotek dla PA sygnowanych przez MKO oraz pisma anarchistycznego „Nieregularnik Nieokreślony”. 1988-1989 redaktor i drukarz podziemnego pisma „Hej. Informator uczniowski”, w 1988 pisma MKO i Ruchu WiP „MON STOP”. Współzałożyciel (z Piotrem Buzarem) Agencji Fonograficznej Akcent. VI 1988 – V 1989 redaktor (z Piotrem Zagrodnym) pisma poligrafów „Informator. TKZ «S» Wrocławskich Zakładów Graficznych”, w VIII 1988 współwydawca (m.in. ze Sławomirem Niećką, Mariuszem Mieszalskim) „IS. Informatora Strajkowego”, w 1989 miesięcznika „Akapit. Ogólnopolski miesięcznik poligrafów”, organu Tymczasowej Krajowej Komisji Koordynacyjnej Pracowników Poligrafii „S” wydawanego we Wrocławiu. W 1989 drukarz pisma „Negocjacje. Serwis Informacyjny RKW «S» Dolny Śląsk”, w III 1989 (z Maciejem Furmankiem) redaktor nr. 1 pisma „Energetyk Elektrociepłownia-Wrocław”, od VIII 1989 jego współpracownik. 1988-1992 pracownik Działu Reprografii Politechniki Wrocławskiej (druk i diapozytywy dla struktur podziemnych, pierwsze diapozytywy na folii z kserografu).

W 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO „S”. Od 1992 własna działalność gospodarcza.

Współredaktor książki ''Międzyszkolny Komitet Oporu'' (2010).

 

Artur Adamski|Łukasz Sołtysik

Opcje strony

do góry