Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Krawczyk Andrzej

Andrzej Krawczyk, ur. 29 I 1946 w Gorzowie Wlkp. Ukończył Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Radomiu (1966).

1966-1967 pracownik Zakładu Naprawczego Mechanizacji Rolnictwa w Radomiu, 1967-1968 Państwowego Ośrodku Maszynowego w Kaliszu, 1969-1978 kontroler jakości w WSK tamże, 1978-2002 normista technolog w Zakładzie Sprzętu Motoryzacyjnego POLMO tamże. 1979-1980 współpracownik ROPCiO w Kaliszu, drukarz (m.in. we własnym mieszkaniu) ulotek i pism niezależnych, m.in. „Wolnego Słowa” (we współpracy z Antonim i Jerzym Pietkiewiczami oraz Tadeuszem Wolfem), kurier wydawnictw między Kaliszem a Poznaniem (we współpracy z Restytutem Staniewiczem).

Od X 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w POLMO, następnie KZ, w XII 1980 oddelegowany do pracy w MKZ w Kaliszu, zajmował się działalnością wydawniczą, autor w pismach związkowych, m.in. „NSZZ «Solidarność». Pismo MKZ NSZZ «Solidarność» Województwa Kaliskiego”; w 1981 współzałożyciel KIK w Kaliszu.

Po 13 XII 1981 kilkakrotnie przesłuchiwany. Od 1982 członek Komitetu Pomocy Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom przy klasztorze oo. jezuitów w Kaliszu, we IX 1983 uczestnik I Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę. W 1985 współpracownik Solidarności Walczącej w Kaliszu, kolporter wydawnictw SW, m.in. ulotek oraz pisma „Solidarność Walcząca. Wolni i Solidarni. Pismo Organizacji Solidarność Walcząca – Kalisz”.

Od 2002 na zasiłku przedemerytalnym, od 2008 na emeryturze.

 

Grażyna Schlender

Opcje strony

do góry