Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Krawczuk Piotr

Piotr Krawczuk, ur. 30 VII 1951 w Kalinowicach, woj. opolskie. Ukończył Zasadniczą Szkołę Metalową w Strzelcach Opolskich (1968).

1968-1975 ślusarz w Fabryce Sprzętu Rolniczego Pionier tamże,  w Powszechnej Spółdzielni Pracy Usług Wielobranżowych tamże, Fabryce Maszyn Rolniczych Agromet tamże, od 1975 szlifierz w Hucie Małapanew/od 2003 Huta Małapanew Sp. z o.o. w Ozimku.

2-3 IX 1980 uczestnik strajku w zakładzie. Od IX 1980 w „S”.

1982-1989 działacz Tymczasowej KZ w zakładzie, współpracował z Krzysztofem Ormińskim, Władysławem Kasprowem, Bronisławem Niedźwiedziem, Andrzejem Kleszczem: kolporter podziemnej prasy (m.in. „Solidarność Opolska”, „Z Dnia na Dzień”) i ulotek w hucie, Ozimku i Grodźcu, łącznik ze strukturami podziemnego kolportażu na terenie Opolszczyzny i Wrocławia. Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany ( m.in. 8 X 1985), 1 XI 1985 pobity przez „nieznanych sprawców”. VI 1985-1987 członek Rady Pracowniczej. Od XI 1986 współpracownik Tymczasowej Rady Regionalnej Śląska Opolskiego. 11 X 1988 - V 1989 członek Zakładowego Komitetu Organizacyjnego „S” w HM.

19 V - IX 1989 przew. Komisji Wydz. P-4, nast. 2 IX 1989 - 1991 wiceprzewodniczący, 1991-1993 przewodniczący KZ/Międzyzakładowej Komisji Związkowej w HM; od 1990 delegat na kolejne WZD Regionu Śląsk Opolski, od 1992 członek ZR, 1994-2006 delegat na KZD. Od 1991 etatowy pracownik „S” w Hucie Małapanew Sp. z o.o. w Ozimku.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1991), wyróżniony odznaką Zasłużony dla NSZZ „S” Regionu Śląsk Opolski (2003).

Zbigniew Bereszyński

Region Śląsk Opolski, Ozimek

Opcje strony

do góry