Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Krauze Kazimierz

Kazimierz Krauze, ur. 8 IX 1956 w Ełku. Ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową tamże (1973).

1971-1972 w ZMS, przewodniczący w klasie, demonstracyjnie zniszczył legitymację i zrezygnował z członkostwa po niesłusznej krytyce członka PZPR. 1971-1979 monter instalacji sanitarnych w Przedsiębiorstwie Robót Instalacyjno-Montażowych Budownictwa Rolniczego w Ełku, 1976-1978 zasadnicza służba wojskowa w Krakowie, 1979-1986 kierowca w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Krakowie (zajezdnia w Krakowie-Czyżynach).

27 i 30 VIII 1980 uczestnik kilkugodzinnych akcji strajkowych w MPK, odczytał na wiecu postulaty strajkujących w Gdańsku; od IX 1980 w „S”. X 1981 – 2011 w KPN.

13-14/15 XII 1981 inicjator, współorganizator strajku w zajezdni w Krakowie-Czyżynach, 13 XII 1981 w KS (ustąpił po informacji o możliwych aresztowaniach członków KPN); od XII 1981 w podziemnych strukturach „S”; uczestnik akcji plakatowych i malowania na murach haseł antyreżimowych, zbierał składki na działalność związkową i pomoc represjonowanym, XI 1983 – III 1986 współzałożyciel, szef Społecznego Funduszu Pomocy Pracowniczej w zajezdni. Kolporter podziemnych pism, m.in. „Hutnika”, „Zomorządności”, „KOSa”, ulotek, znaczków poczt podziemnych, kalendarzy, cegiełek; zaopatrywał się u Eugeniusza Kocha (TW Biały), Franciszka Stożka, Michała Żurka, Kazimierza Zmarzlika; dystrybuował wśród pracowników MPK, znajomych, zostawiał w autobusach; papier do druku dostarczał E. Kochowi i w 1985 na potrzeby wydawnictw wspierających głodówkę rotacyjną w kościele Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie. Kilkukrotnie przesłuchiwany w DUSW w Krakowie-Nowej Hucie, pobity podczas demonstracji patriotycznej na Wawelu. 12/13 XII 1985 inicjator i organizator (we współpracy z Jackiem Żabą) akcji w zajezdni w Krakowie-Czyżynach przecięcia pasków klinowych napędzających kompresory powietrza w 30 autobusach celem przypomnienia o rocznicy wprowadzenia stanu wojennego; 6 III 1986 zatrzymany, rewizja w mieszkaniu, następnie aresztowany, przetrzymywany w areszcie WUSW, od IV 1986 w AŚ przy ul. Montelupich, zwolniony z pracy, oskarżony o niszczenie mienia i przynależność do nielegalnej organizacji, 26 VI 1986 skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Krakowie na 5 lat więzienia i 3 lata pozbawienia praw publicznych; od III 1987 osadzony w ZK w Nowym Sączu na oddziale zamkniętym, uniemożliwiano mu widzenia, 19 V 1988 zwolniony na 8-miesięczną przerwę w odbywaniu kary, 19 II 1989 (po interwencji Jana Rokity z Komisji Interwencji i Praworządności „S” Regionu Małopolska) przerwę wydłużono o 12 miesięcy, w 1990 objęty aktem łaski Prezydenta. 1988-1989 kierowca w Wojewódzkim Związku Spółdzielczości Mleczarskiej w Krakowie, Wojewódzkim Zakładzie Transportu Mleczarskiego w Krakowie.

1989-1991 kierowca w Krakowskim Przedsiębiorstwie Transportowo-Sprzętowym w Krakowie, 1991-1993 kierowca, sprzedawca w Firmie Eksportowo-Importowej w Krakowie, od 1993 ponowne kierowca w MPK. 1989-1991 w reaktywowanej „S” w KPTS, następnie 1993-2007 w MPK, przewodniczący Komisji Oddziałowej, członek KZ, od 2002 delegat na WZD i KZD; od II 2007 w Solidarności ’80. Od 2007 członek Związku Konfederatów Polski Niepodległej 1979-1989, od 2008 Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Pamięci Narodu Polskiego „Pro Patria Pro Memoria”.

Uhonorowany Medalem za Wytrwałość w Pracy o Ideały „Solidarności” 1980-1988 (1988), Złotą Odznaką za Zasługi dla Konfederacji Polski Niepodległej (1995).

Sławomir Chmura

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry