Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Krauze Kazimierz

Kazimierz Krauze, ur. 8 IX 1956 w Ełku. Ukończył ZSZ tamże (1973).

1971–1972 w ZMS.

1971–1979 monter instalacji sanitarnych w Przedsiębiorstwie Robót Instalacyjno-Montażowych Budownictwa Rolniczego w Ełku, 1979–1986 kierowca w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Krakowie (zajezdnia w Krakowie-Czyżynach).

27 i 30 VIII 1980 uczestnik kilkugodzinnych akcji strajkowych w MPK, odczytał na wiecu postulaty strajkujących w Gdańsku.

Od IX 1980 w „S”. X 1981 – 2011 członek KPN.

13–15 XII 1981 inicjator, współorganizator strajku w zakładzie, 13 XII w KS (ustąpił po informacji o możliwych aresztowaniach członków KPN). Od XII 1981 w podziemnej „S”; uczestnik akcji plakatowych i malowania haseł na murach, zbiórek pieniężnych na działalność związkową i pomoc represjonowanym. Od 1982 kolporter podziemnych pism, m.in. „Hutnik”, „Zomorządność”, „KOS”, ulotek, znaczków poczt podziemnych, kalendarzy, cegiełek (zaopatrywał się u Eugeniusza Kocha, Franciszka Stożka, Michała Żurka, Kazimierza Zmarzlika). XI 1983 – III 1986 współzałożyciel, szef Społecznego Funduszu Pomocy Pracowniczej w zajezdni. Kilkukrotnie przesłuchiwany w DUSW w Krakowie-Nowej Hucie, pobity podczas demonstracji patriotycznej na Wawelu. 12/13 XII 1985 inicjator i organizator (z Jackiem Żabą) akcji w zajezdni w Krakowie-Czyżynach przecięcia pasków klinowych napędzających kompresory powietrza w 30 autobusach w zw. z rocznicą wprowadzenia stanu wojennego. 6 III 1986 zatrzymany, poddany rewizji, 7 III 1986 aresztowany, osadzony w areszcie WUSW w Krakowie, od 12 III 1986 w AŚ tamże; zwolniony z pracy. Oskarżony o niszczenie mienia i przynależność do nielegalnej organizacji, 26 VI 1986 skazany przez Sąd Wojewódzki w Krakowie na 5 lat pozbawienia wolności, od III 1987 osadzony w ZK w Nowym Sączu (na oddziale zamkniętym, uniemożliwiano mu widzenia), 19 V 1988 zwolniony na 8-mies. przerwę w odbywaniu kary, 19 II 1989 (po interwencji Jana Rokity z Komisji Interwencji i Praworządności „S” Regionu Małopolska) przerwę wydłużono o 12 mies., 19 III 1989 objęty aktem łaski.

1988–1989 kierowca-konwojent w Zakładzie Transportu Mleczarskiego w Wojewódzkim Związku Spółdzielni Mleczarskich tamże, 1989–1991 w Krakowskim Przedsiębiorstwie Transportowo-Sprzętowym, 1991–1993 kierowca, sprzedawca w Firmie Eksportowo-Importowej tamże, 1993–2016 ponownie kierowca w MPK. Do 2007 w „S” (KPTS/MPK), od 2002 delegat WZD Regionu Małopolska i KZD; od II 2007 w Solidarności ’80. Od 2007 członek Związku Konfederatów Polski Niepodległej 1979–1989, od 2008 Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Pamięci Narodu Polskiego Pro Patria Pro Memoria w Krakowie. Od 2016 na emeryturze.

3 XII 1985 – 21 VII 1987 rozpracowywany przez Wydz V WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Klin.

Sławomir Chmura

Opcje strony

do góry