Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Krauz Stanisława

Stanisława Krauz, ur. 12 II 1947 w Chodaczowie. Ukończyła LO w Leżajsku (1965) oraz Studium Katechetyczne w Wodzisławiu Śląskim (1987).

1965-1972 zatrudniona w Gromadzkiej Radzie Narodowej w Zmysłówce, 1972-1987 w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Od IX 1980 w „S”, w 1981 wiceprzewodnicząca KZ w UM.

Po 13 XII 1981 współpracowniczka niezależnych pism „Ość” oraz „Regionalny Informator Solidarności RIS”, także innych – przepisywanie, drukarz, kolporterka, także ulotek. 1984-1985 uczestniczka tajnego szkolenia drukarzy w Warszawie, łącznik między Warszawą i Jastrzębiem. 30 VIII 1987 po rewizji w mieszkaniu (pod pretekstem poszukiwania bimbrowni) zatrzymana, przewieziona do RUSW w Jastrzębiu-Zdroju, zwolniona po niecałej dobie, następnie wezwana do WUSW w Katowicach, skazana przez kolegium ds. wykroczeń na 35 tys. zł grzywny; zwolniona z pracy. W VIII 1988 wspomagała strajki w jastrzębskich kopalniach, 1988-1989 katechetka przy parafii NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju. 25 II 1989 delegat na Zgromadzenie Delegatów „S” w Ustroniu.

1989-1992 zatrudniona w ZR Śląsko-Dąbrowskiego. 1989-1991 poseł RP z listy KO, członek OKP, m.in. w Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, przewodnicząca Podkomisji ds. Administracji Państwowej, członek Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich oraz Komisji Nadzwyczajnych: do rozpatrzenia projektu ustawy o ochronie prawnej dziecka poczętego oraz do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących zmian systemowych w gospodarce, Komisji do rozpatrzenia sprawozdania PKW oraz protestów wyborczych wraz z opinią Sądu Najwyższego w tej sprawie. Od 1992 ponownie zatrudniona w UM w Jastrzębiu-Zdroju, redaktor lokalnej gazety „Jastrząb”. Od 1996 członek Stowarzyszenia Byłych Posłów OKP. 1998-2005 sekretarz Akcji Katolickiej działającej przy kościele Miłosierdzia Bożego w Jastrzębiu-Zdroju. Od 2002 na emeryturze.

6 X 1987 – 9 X 1989 rozpracowywana przez p. III RUSW w Jastrzębiu-Zdroju w ramach SOS krypt. Księgowa.

Waldemar Kapłon

Region Śląsko-Dąbrowski, Jastrzębie-Zdrój

Opcje strony

do góry