Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Krogulski Tadeusz Jan

Tadeusz Jan Krogulski, ur. 1 IX 1939 w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Fizyki (1963), w 1969 doktorat, w 1983 habilitacja.

1963-1965 asystent na Wydz. Fizyki UW, 1965-1983 pracownik naukowy Instytutu Badań Jądrowych w Warszawie, zwolniony z pracy po weryfikacji; 1970-1976 pracownik naukowy Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej (ZSRR), 1976-1981 pracownik naukowy w CERN w Genewie (Szwajcaria), 1981-1986 współpracownik CERN w Genewie i SIN w Villigen (Szwajcaria). 1963-1980 członek ZNP. 1978-1980 członek KIK w Warszawie.

Od IX 1980 w NSZZ Pracowników Nauki Techniki i Oświaty. Od X 1980 w „S”; 1980-1981 autor publikacji w „Biuletynie Informacyjnym NSZZ «Solidarność» w Instytucie Badań Jądrowych”.

1982-1983 członek Tajnej Komisji Koordynacyjnej w IBJ, współodpowiedzialny za transport i przechowywanie podziemnych pism, prowadził punkt pośredniczący w kolportażu między IBJ a UW, organizator transportu pism podziemnych między swoim mieszkaniem a IBJ, m.in. „W okopach”, „Tygodnika Mazowsze”, „Woli”, autor w piśmie „W okopach”, rozrzucał na osiedlu Ruda i Potok w Warszawie ulotki z IBJ. Pracownik Filii UW w Białymstoku (od 1997 Uniwersytet w Białymstoku), 1987-1989 z-ca kierownika Filii UW w Białymstoku, prodziekan Wydz. Matematyczno-Przyrodniczego.

1989-1993 visiting professor w GSI w Darmstadt (Niemcy), 1993-1997 z-ca prorektora UW ds. Filii UW w Białymstoku i dyr. (do 1999) Instytutu Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku. 1993-1994 w UD, 1994-2005 w UW, od 2005 w PD. Od 1983 członek Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu fizyki rozszczepienia jąder ciężkich, ciężkich hiperjąder, atomów mionowych i oddziaływań ciężkich jonów.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2000).

 

Anna Grażyna Kister

Otwock, Region Mazowsze

Opcje strony

do góry