Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kromer Ludwik

Ludwik Kromer, ur. 24 IX 1961 w Starogardzie Gdańskim. 1980-1989 student Politechniki Gdańskiej, Wydz. Budowy Maszyn.

1972-1985 instruktor i członek ZHP. Od 1979 w kontakcie z RMP, kolporter niezależnego pisma „Bratniak” (we współpracy m.in. z Wojciechem Samolińskim). Od 1981 członek NZS na PG, delegat na I Krajowy Zjazd NZS w Krakowie.

Po 13 XII 1981 współpracownik m.in. Jacka Krawczyka, Iwony Fieroch i Ryszarda Peeka w ramach NZS na PG oraz Przemysława Gosiewskiego z NSZ na Uniwersytecie Gdańskim; w 1983 współredaktor i drukarz (wraz z J. Krawczykiem) kilku nr. podziemnego pisma „Orlęta Lwowskie” (wydawano je pod szyldem fikcyjnej organizacji Harcerski Ruch Młodej Polski), drukarz i kolporter (wraz z R. Peekiem i I. Fieroch) „Tygodnika Mazowsze”; do 1989 kolporter ulotek, pism podziemnych, m.in. 1987-1989 „Polibudy”, książek, m.in. ''Rok 1984'' George’a Orwella, kaset audio, m.in. z Festiwalu Piosenki Prawdziwej, i in. materiałów. Współpracownik Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego (m.in. Krzysztofa Galińskiego), współorganizator happeningów. 4-5 V 1988 współorganizator (wraz z Wojciechem Kwidzińskim i Michałem Skwarło) strajku na PG, członek KS.

1989-1992 współwłaściciel firmy P.H. Kromer, od 1992 własna działalność gospodarcza. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Wydz. Zarządzania (2003).

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

9 VI 1988 – 18 X 1989 rozpracowywany przez Wydz. III-1 WUSW w Gdańsku w ramach SOR krypt. Inspiratorzy.

 

Krzysztof Filip, Arkadiusz Kazański

Opcje strony

do góry