Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kropiwnicki Jerzy

Jerzy Kropiwnicki, ur. 5 VII 1945 w Częstochowie. Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, Wydz. Handlu Zagranicznego w Warszawie (1967), w 1973 doktorat.

Od 1968 asystent na Wydz. Socjologiczno-Ekonomicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Od IX 1980 w „S”, współzałożyciel struktur „S” na UŁ, przewodniczący Tymczasowego Zarządu Uczelnianego; od X 1980 członek Prezydium MKZ Ziemi Łódzkiej. 20-21 XII 1980 współorganizator ogólnopolskiej konferencji naukowej Reforma gospodarcza a warunki realizacji porozumień społecznych w Łodzi. Od 1981 redaktor niezależnego pisma „Komunikat”, nast. „Komunikat Zjazdowy”. 30 VII 1981 współorganizator marszu głodowego; w V/VI 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Łódzka, od VI 1981 wiceprzewodniczący ZR, delegat na I KZD, od IX 1981 członek KK.

13 XII 1981 w siedzibie ZR (z Andrzejem Słowikiem) wezwał do rozpoczęcia strajku generalnego. 13 XII 1981 aresztowany, 30 XII 1981 skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Łodzi na 4,5 roku więzienia, po rozprawie rewizyjnej w SN na 6 lat, osadzony w ZK w Hrubieszowie i Barczewie: uczestnik głodówek o status więźnia politycznego, autor i współautor dwóch napisanych w więzieniu książek: ''Więźniowie polityczni w PRL 1981-1983. Zakład Karny Hrubieszów i inne'' i ''Zapis protestu'', wydanych w podziemiu (Słowo, 1986), w VII 1984 zwolniony na mocy amnestii. Od 1985 kierował pracą Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościołach oo. Jezuitów i oo. Salezjanów w Łodzi; 8 X 1986 (z Kazimierzem Bednarskim, Grzegorzem Palką i Andrzejem Słowikiem) wznowił jawną działalność Prezydium Zarządu Regionalnego Ziemi Łódzkiej, od końca 1986 szef Ośrodka Badań Społeczno-Zawodowych w Łodzi. W IV 1987 współzałożyciel Grupy Roboczej KK domagającej się zwołania KK w składzie z 1981. W III 1988 współzałożyciel (z A. Słowikiem i G. Palką) tajnej Regionalnej Komisji „S” Ziemi Łódzkiej, opozycyjnej wobec RKW kierowanej przez Jerzego Dłużniewskiego i Ryszarda Kostrzewę.

W 1989 przeciwnik Okrągłego Stołu. Od 1990 działacz ZChN. 1991-1993 poseł RP z listy WAK, w Komisji Stosunków Gospodarczych z Zagranicą i Gospodarki Morskiej, Komisji Polityki Społecznej; 1997-2001 poseł RP z listy AWS. 1992-1993 kierownik Centralnego Urzędu Planowania; 1997-2002 Rządowego Centrum Studiów Strategicznych. 2002-2010 prezydent Łodzi. Od 2006 członek honorowy Międzynarodowego Zakonu Rycerskiego Świętego Jerzego.

Odznaczony medalem O Niepodległość Polski i Prawa Człowieka 13 XII 1981 – 4 VI 1989 (2001), Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2006).

1980-1982 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Łodzi w ramach SOR krypt. Kropidło; 1986-1990 przez Wydz. III/WSiA WUSW w Łodzi w ramach SOR krypt. Ambasador.

 

Włodzimierz Domagalski

Opcje strony

do góry