Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kropopek Andrzej Mieczysław

Andrzej Mieczysław Kropopek, ur. 30 XI 1952 w Szczecinie. Ukończył technikum w Zespole Szkół Transportowych w Stargardzie Szczecińskim (1998).

1966-1967 monter kadłubów okrętowych w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego; 1967-1971 ślusarz w PKP Wagonowni I Klasy Portu Centralnego Szczecin; 1974-1992 ślusarz, brygadzista, specjalista ds. transportu w Przedsiębiorstwie Budownictwa Kolejowego w Szczecinie. W 1976 inicjator i uczestnik bojkotu w PBK zorganizowanej przez władze tzw. masówki potępiającej robotników Radomia.

15-30 VIII 1980 uczestnik strajku w PBK, wiceprzewodniczący KS; od IX 1980 w „S”; wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie KZ; od XI 1980 członek Sekcji Krajowej „S” Pracowników Budownictwa Kolejowego; VI-VII 1981 delegat na I WZD Regionu Pomorze Zachodnie; współzałożyciel i organizator pisma „Biuletyn Informacyjny PBK/PRK” (Przedsiębiorstwa Budownictwa Kolejowego/Przedsiębiorstwa Robót Kolejowych).

Po 13 XII 1981 współorganizator protestu w PBK, od I 1982 działacz Międzyzakładowego Porozumienia „S” Podziemnej Przedsiębiorstw Budownictwa Kolejowego, członek Grupy Stoczniowców i Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Szczecinie; współzałożyciel, organizator i autor (ps. Basia) pisma PBK/PRK „Solidarność Podziemna”, twórca i koordynator ogólnopolskiej sieci kolportażu, kolporter; od 1985 organizator corocznej pielgrzymki 23 IV pracowników PBK do grobu ks. Jerzego Popiełuszki; wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. W 1988 członek jawnego Komitetu Założycielskiego „S” w PBK, 22-29 VIII 1988 organizator strajku tamże (objął 60% załogi).

W 1989 członek Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego „S” Regionu Pomorze Zachodnie; uczestnik kampanii wyborczej KO „S” (szef sztabu wyborczego); członek KZ „S” w PBK; w XI 1989 delegat na II WZD Regionu Pomorze Zachodnie, przewodniczący obrad; członek Prezydium ZR, delegat na II KZD, członek KK. Członek Komisji Rewizyjnej w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami w Szczecinie. 1995-1998 kierowca w przewozach międzynarodowych w ROMOR Sp. z o.o.; 1998-2004 mistrz, specjalista ds. składowania i utylizacji odpadów w MZGO; od 1997 przewodniczący Rady Osiedla Międzyodrze Wyspa Pucka w Szczecinie. Od 2004 na rencie. Od 2001 członek założyciel szczecińskiego Stowarzyszenia Solidarności Międzyludzkiej Arete. Od 2006 w PiS.

Wyróżniony Złotą Odznaką Gryf Pomorski, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

 

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry