Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Król Witold

Witold Król, ur. 30 IV 1938 w Warszawie. Ukończył Technikum dla Pracujących przy Zakładach Metalowych im. gen. „Waltera” w Radomiu (1980).

1968-1994 pracownik ZM im. gen. „Waltera” (od 1990 ZM Łucznik, od 2000 Fabryka Broni Łucznik – Radom Sp. z o.o.).

Od IX 1980 w „S”; sekretarz Komitetu Założycielskiego w Łuczniku, w 1981 wiceprzewodniczący KZ, V-VI 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Radomska, IX/X 1981 delegat na I KZD, członek KK.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku, następnie w Warszawie-Białołęce (uczestnik 7-dniowej głodówki), w VII 1982 zwolniony. 1982-1983 przewodniczący Tymczasowej KZ w ZM Łucznik, wydawca podziemnego pisma zakładowego „Solidarni”. W XI 1983 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Radomiu, następnie w Kielcach, w VII 1984 zwolniony na mocy amnestii. X 1984 – 1986 szef Tymczasowej Komisji Międzyzakładowej „S”; od 1986 przewodniczący RKW w Radomiu, współredaktor, wydawca podziemnego pisma „Wolny Robotnik”. W X 1986 współtwórca (z Janem Rejczakiem, Jerzym Pierzchałą i Janem Pająkiem) Tymczasowej Rady „S” Ziemi Radomskiej. Wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz., przesłuchiwany, poddawany rewizjom; 5-krotnie karany przez kolegium ds. wykroczeń grzywną, m.in. za udział w demonstracjach. Od X 1988 przewodniczący MKR „S” Ziemia Radomska.

1989-1990 członek KO przy Przewodniczącym „S” L. Wałęsie. Inicjator powstania Komitetu Inicjatyw Społecznych. W 1990 pełnomocnik Tadeusza Mazowieckiego w wyborach prezydenckich; współzałożyciel ROAD w Radomiu, następnie pełnomocnik woj., 1991-1994 w UD. 1990-1994 radny Miasta Radom z listy Komitetu Inicjatyw Społecznych. Od 1994 na emeryturze.

16 X 1980 – 17 VII 1982 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Radomiu w ramach SO krypt. PW-465; 17 VII 1982 – 27 IX 1983 przez Wydz. V KW MO/WUSW w Radomiu w ramach KE/SOS krypt. Sigma; 27 IX 1983 – 15 XI 1984 w ramach SOR krypt. Serwis; 15 XI 1984 – 16 XI 1987 w ramach SOS krypt. Duet; 27 XI 1987 – 14 IV 1988 w ramach SOR krypt. Berło; 24 XI 1988 – 23 IX 1989 w ramach SOR krypt. Rondo.

Bogusław Bek

Region Ziemia Radomska, Radom

Opcje strony

do góry