Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Król Marian Franciszek

Marian Franciszek Król, ur. 4 IX 1957 w Godziszowie k. Janowa Lubelskiego. Absolwent ALMAMER Szkoła Szkoła "Szkoła", podtytuł: „Biuletyn informacyjno-publicystyczny Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» Pracowników Oświaty i Wychowania w Katowicach”, dwutygodnik wydawany 1 IX – 1 XII 1981. Wyższa w Warszawie, Wydz. Ekonomicznego specjalność zarządzanie w biznesie (2012).

Od 1976 szlifierz WSK PZL Świdnik/WSK PZL Świdnik SA.

8–11 VII 1980 uczestnik strajku tamże. Od IX 1980 w „S”, członek Komisji Oddziałowej na Wydziale Mechanicznym.

13–15/16 XII 1981 uczestnik strajku w WSK PZL Świdnik. 1982–1989 działacz podziemnej „S” (zbieranie składek, wypłata zasiłków, pomoc dla represjonowanych i ich rodzin); kolporter i drukarz wydawnictw podziemnych na terenie Świdnika (pismo podziemne „Grot”). Prawdopodobnie I/II 1988–1989 przew. podziemnej KZ. 1982–1989 kilkakrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany.

1989–2002 przew. KZ. Od 1989 delegat na WZD Regionu Środkowo-Wschodniego (od III 1990 Region Środkowowschodni). 1990 członek regionalnego sztabu wyborczego Lecha Wałęsy w Lublinie, 1990–1992 wiceprzew. ZR, od 1992 delegat na KZD, członek KK, 2006–2010 członek Prezydium KK, 1996–2001 wiceprzew. Zespołu Koordynacyjnego AWS. 1998–2001 wiceprzew. Zarządu Regionu RS AWS na Lubelszczyźnie. Od 2002 przew. ZR. Od 2003 członek Rady Fundacji Ruchu Solidarności Rodzin w Lublinie.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2001), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006), Krzyżem Wolności i Solidarności (2018) i Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości (2018).

21 VII 1982–1988 rozpracowywany przez RUSW Świdnik w ramach KE/SOS krypt. Kolporter oraz 1988–27 VII 1989 w ramach SOR krypt. Ustawiacz.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Świdnik

Opcje strony

do góry