Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Król Marcin

Marcin Król,  ur. 19 V 1944 w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Socjologii i Filozofii (1972), historyk idei, prof. zwyczajny (1999).

W l. 60. uczestnik (m.in. z Jadwigą Staniszkis, Wojciechem Karpińskim i Aleksandrem Smolarem) niezależnych seminariów na UW. III 1968 przekazał korespondentowi „Le Monde” relację z zebrania ZLP dot. zakazu wystawiania Dziadów. 8 III 1968 uczestnik wiecu na UW, członek delegacji manifestantów do rektora, współautor (z Jakubem Karpińskim) projektu rezolucji proponującej m.in. utworzenie Międzyuczelnianego Komitetu Koordynacyjnego, Oświadczenia pracowników dydaktycznych i naukowych Wydz. Filozofii UW i Deklaracji ruchu studenckiego. 10 IV 1968 zatrzymany, więziony przez 3 mies. 1972–1977 adiunkt w PAN, 1977–1978 wykładowca na uniwersytetach Yale i Austin (USA). Współzałożyciel, nast. redaktor nacz. wydawanego od 1978 niezależnego czasopisma „Res Publica”/„Res Publica Nowa”. 5 XII 1975 sygnatariusz Listu 59 przeciwko zmianom w Konstytucji PRL. 1976–1980 współpracownik PPN. W l. 70. i 80. publicysta m.in. paryskiej „Kultury”, londyńskiego „Aneksu” i „Zapisu”. 1978–1980 wykładowca TKN.

1980–1981 doradca „S” Regionu Mazowsze.

Po 13 XII 1981 publicysta m.in. w podziemnym kwartalniku „Krytyka”, autor publikacji wydawanych przez Grupy Publicystów Politycznych. 1982–1987 członek redakcji „Tygodnika Powszechnego”, 1984–1989 działacz Klubu Myśli Politycznej Dziekania. Od 1987 ponownie redaktor nacz. pisma „Res Publica” (wydawanego legalnie). Od 18 XII 1988 członek KO przy Przew. NSZZ „S” Lechu Wałęsie.

1989 uczestnik obrad Okrągłego Stołu, członek zespołu ds. reform politycznych i podzespołu ds. środków masowego przekazu. 1990 prezydenckiego komitetu wyborczego Tadeusza Mazowieckiego. 1996–2002 dziekan Wydz. Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji. Przewodniczący rady Fundacji Batorego.

Autor książek, dot. zwłaszcza historii idei, myśli politycznej, m.in. Od Mochnackiego do Piłsudskiego (1984), Style politycznego myślenia. Wokół „Buntu Młodych” i „Polityki” (1979), tłumacz.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

Włodzimierz Domagalski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry