Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Król Krzysztof

Krzysztof Król, ur. 5 X 1963 w Warszawie. Ukończył 3 klasy LIII LO tamże (1980), Centrum Kształcenia Ustawicznego w Warszawie (1988). Studiował prawo i dziennikarstwo na UW (1988–1992).

Od 1979 kolporter niezależnych wydawnictw (m.in. „Robotnika”, „Ucznia Polskiego”) w LIII LO w Warszawie.

1980 uczestnik akcji ulotkowej w obronie Mirosława Chojeckiego. IX 1980 z Piotrem Niemczykiem i Tomaszem Sokolewiczem założyciel Uczniowskiego Ruchu Odnowy (od wiosny 1981 w składzie Niezależnej Federacji Młodzieży Szkolnej). 1981 redaktor „Ucznia Polskiego” (w stopce redakcyjnej podawał własny adres domowy przy ul. Lumumby jako kontakt do NFMS), współzałożyciel, redaktor, autor, drukarz oraz organizator produkcji pisma „Biuro” („Biuletyn Informacyjny Uczniowskiego Ruchu Odnowy”). 1981 założyciel wchodzącego w skład NFMS Młodzieżowego Frontu Niepodległościowego.

X 1981–1997 członek KPN, Kierownictwa Akcji Bieżącej KPN (sygnował dokumenty jako Andrzej Grot), 22 XII 1984–1997 członek Rady Politycznej, 1991–1997 wiceprzew. 1984–1989 organizator druku i kolportażu pism KPN. 1982–1983 pracownik adm. w wydawnictwie Epoka, 1984 magazynier w Bibliotece Narodowej, 1984–1985 aparatowy gazów techn. w Centrum Eksploatacji Gazu, zwolniony z pracy. 1984–1989 redaktor podziemnego pisma „Droga”, 1983 redaktor nacz. pisma „Strzelec” (ps. Anna Firlej), 1986–1991 „Gazety Polskiej” oraz 1989 „Biuletynu KPN”. Autor wydanej pod ps. Andrzej Grot biografii Leszka Moczulskiego (Leszek Moczulski. Idea i czyn, 1984) oraz Program dla Gorbaczowa i inne programy (1988).

XII 1984 członek Centralnej Komisji Wykonawczej weryfikującej członków KPN. 9 III 1985 aresztowany podczas posiedzenia Rady Politycznej, 22 IV 1986 skazany w tzw. II procesie przywódców KPN na 2 lata i 6 mies. pozbawienia wolności. 23 IX 1986 zwolniony na mocy amnestii. 1986–1989 wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany, karany przez kolegia ds. wykroczeń. Od IV 1987 prowadzący Biuro KPN w swoim mieszkaniu przy ul. Lumumby w Warszawie. I 1987 porozumienie z Kornelem Morawieckim o współpracy KPN z SW. 1987–1990 korespondent „Dziennika Chicagowskiego”. Od 19 IV 1989 przew. Głównego Komitetu Wyborczego KPN oraz kandydat na posła z listy KPN w wyborach VI 1989.

Od 1989 członek SDP, 1990–1994 Zarządu Głównego. 1991–1997 poseł na Sejm, 1991–1996 przew. Klubu Parlamentarnego KPN, 1997–2004 dziennikarz „Wprost”, 1999–2004 twórca i kierownik dodatku komputerowego „Intermedia”. 2005–2008 wicedyr. dep. komunikacji ds. informatyki w Prokom Software, 2005–2013 wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, od 2013 jej przew., od 2008 doradca w Asseco Poland. VI 2011–2015 społeczny doradca prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Od 2011 członek Rady Fundacji Nowoczesna Polska. Autor publikacji z zakresu informatyki i nowoczesnych technologii. 2016–2017 członek zarządu głównego Komitetu Obrony Demokracji, od 2018 Komitetu Obywatelskiego przy Prezydencie Lechu Wałęsie.

Laureat Nagrody Polcul Foundation (1990), uhonorowany odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

16 I 1985–28 IV 1987 rozpracowywany przez Wydz. III-2 SUSW w ramach SOR krypt. Grot, 28 IV 1987 mat. przekazano do Wydz. II Dep. III MSW; 13 V 1987–10 V 1990 rozpracowywany przez Wydz. II Dep. III MSW/DOKPP w ramach SOR krypt. Oszuści.

Krzysztof Biernacki|Grzegorz Wolk

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry