Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Krówka Marek

Marek Krówka, ur. 4 VI 1960 w Wałbrzychu. Ukończył Zasadniczą Szkołę Samochodową przy Wojewódzkim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego tamże (1979).

1979 ślusarz mechanik w Zespole Warsztatów Szkoleniowych w Wałbrzychu. 1979–1981 monter ślusarskiego wyposażenia okrętowego w Stoczni Gdańskiej.

W VIII 1980 współorganizator strajku w SG, członek KS, odpowiedzialny za transport. Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego. Od IX 1980 współzałożyciel Robotniczego RMP w stoczni, redaktor pisma „Węzeł”, kolporter niezależnych wydawnictw w zakładzie.

13–16 XII 1981 uczestnik strajku w SG. 16 XII 1981 zatrzymany, 21 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Iławie, Kielcach, Łupkowie, Załężu k. Rzeszowa, 22 VIII 1982 zwolniony.

1983–2009 na emigracji we Francji. 1983–1984 mechanik w fabryce wózków w Strasbourgu, 1985–2005 gł. mechanik w fabryce nawozów sztucznych w Sete. 2005–2012 prace dorywcze, od 2013 gł. magazynier w fabryce telewizorów LG w Wałbrzychu. Od 2017 wiceprezes Zarządu Głównego Związku Solidarności Polskich Kombatantów.

3 XII 1980 – 23 III 1983 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/ Wydz. V KW MO w Gdańsku w ramach SOS/SOR krypt. Fernando.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2014), Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry