Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kruk Erwin

Kruk Erwin, ur. 4 V 1941 w Dobrzyniu k. Nidzicy, zm. 31 III 2017 w Olsztynie. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek filologia polska (1966).

Od 1966 w ZMS, nast. do 1981 PZPR, 1968–1971 przew. Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy w Olsztynie, 1969–1983 członek ZLP, 1969–1982 członek SDP.

Od 1959 współpracownik czasopisma „Warmia i Mazury”, 1963 książkowy debiut poetycki, 1967 prozatorski. Podczas studiów kierownik redakcji literackiej Studenckiego Studia Radiowego, współzałożyciel grupy poetyckiej Kadyk, redaktor nacz. pisma Studenckiej Agencji Informacyjno-Fotograficznej SAIF. 1966–1980 dziennikarz, publicysta „Głosu Olsztyńskiego”/„Gazety Olsztyńskiej”, 1966–1967 redaktor czasopisma „Przemiany”, 1980–1981 Miesięcznika Krytycznego „Meritum”.

Od IX 1980 w „S”; od X 1980 członek Komisji Kultury MKZ w Olsztynie, VI 1981 delegat na I WZD Regionu Warmińsko-Mazurskiego, członek ZR. 1980–1981 współorganizator nieuznawanego przez władze Mazurskiego Zrzeszenia Kulturalnego w Olsztynie.

Po 13 XII 1981 utrzymywał się z pracy twórczej. 1981–1989 uczestnik środowisk kultury niezależnej (Olsztyn, Gdańsk, Poznań, Wrocław) zw. z podziemnym pismem „Posłaniec Warmiński”. Kolporter podziemnych i emigracyjnych wydawnictw, m.in. pism: „Kultura” „Mazowsze”, „Spotkania”, „Głos”, „Puls” „Kultura Niezależna”). Autor w podziemnym pismach: „Rezonans”, 1984–1986 „Nurty”, 1987–1989 „Inicjatywy Warmińskie”.

W 1989 przew. Olsztyńskiego Klubu Obywatelskiego; 1989–1991 senator RP z listy KO. Od 1989 członek, 1991–1995 zarządu Polskiego PEN Clubu; 1989 współzałożyciel, 1993–1996 wiceprezes SPP. Od 1997 członek Synodu Ewangelicko-Augsburskiego w RP, od 1999 współorganizator, przew. Mazurskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Olsztynie, od 2012 honorowy prezes.

Autor powieści, m.in. Łaknienie (1980), Kronika z Mazur (1989), zbioru esejów Spadek. Zapiski mazurskie 2007–2008 (2009), tomików wierszy, m.in. Z krainy Nod (1987).

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2016), Złotym Krzyżem Zasługi (1979), Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2007), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1976), laureat nagrody Polcul Fundation (1988).

19 III 1969 – 11 XI 1975 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Olsztynie w ramach KE krypt. Literat; 6 VII 1981 – 17 XII 1987 przez Wydz. III KW MO/WUSW w ramach SOS/KE krypt. Mazur.

 

Paweł Warot

Opcje strony

do góry